Το 3ο ΕΠΑΛ στην Πορτογαλία

379

Οι δύο κινητικότητες εκπαιδευομένων της Γ΄ τάξης του 3ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου, στο πλαίσιο του δεύτερου διαπιστευμένου σχεδίου Erasmus+, με κωδικό αριθμό 2022-1-EL01-KA121-VET-000061991, ολοκληρώθηκαν στις αρχές Μαρτίου. Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη κινητικότητα πραγματοποιήθηκε στην Μπράγκα της Πορτογαλίας, από 12  μέχρι και 22 Φεβρουαρίου, με τη συμμετοχή δύο συνοδών εκπαιδευτικών και 12 εκπαιδευομένων του τομέα  Υγείας, Πρόνοιας & Ευεξίας από τις ειδικότητες των Βοηθών Νοσηλευτών και Βοηθών Φυσικοθεραπευτών.

Οι μαθητές και οι μαθήτριές μας τοποθετήθηκαν σε θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικείμενο των σπουδών τους (Γηροκομεία, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, Φυσικοθεραπευτήρια κλπ.)  και πραγματοποίησαν πρακτική άσκηση διάρκειας δύο εβδομάδων. Είχαν έτσι την ευκαιρία να αποκτήσουν νέες, αλλά και να εφαρμόσουν ήδη κατακτημένες, επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, να γνωρίσουν την αγορά εργασίας στο επαγγελματικό τους πεδίο σε μια άλλη Ευρωπαϊκή χώρα και να αναπτύξουν εγκάρσιες δεξιότητες (soft skills), όπως προσαρμοστικότητα,  ικανότητα για ομαδική εργασία, αυτενέργεια, ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας στα Αγγλικά κλπ.

Ήταν πραγματικά συγκινητική η εγγύτητα που αναπτύχθηκε ανάμεσα στους/στις μαθητές/τριές μας και τους ασθενείς τους, κυρίως τους ηλικιωμένους, παρά το μικρό χρονικό διάστημα και τη δυσκολία λόγω της διαφορετικής γλώσσας. Τέλος, δόθηκε στους/στις συμμετέχοντες/ουσες, μέσα από ξεναγήσεις και εκδρομές στον ελεύθερο χρόνο τους, η ευκαιρία να γνωρίσουν βιωματικά ήθη και έθιμα, τη γλώσσα και εν γένει τον πολιτισμό της Πορτογαλίας.

Η δεύτερη κινητικότητα πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία της Κύπρου, από 20 Φεβρουαρίου ως και 6 Μαρτίου, με τη συμμετοχή δύο συνοδών εκπαιδευτικών και εννέα εκπαιδευομένων από τις ειδικότητες των Τεχνικών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων του τομέα Μηχανολογίας και Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων του τομέα Διοίκησης και Οικονομίας.

Οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν σεμινάρια κατάρτισης σχετικά με την εφαρμογή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στον τομέα του τουρισμού και πραγματοποίησαν επισκέψεις πεδίου σε αντίστοιχες επιχειρήσεις και ξενοδοχειακές μονάδες. Στον ελεύθερο χρόνο τους είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την ιστορία και τον πολιτισμό της Κύπρου μέσα από σχετικές πολιτιστικές επισκέψεις και εκδρομές.

Όλοι οι συμμετέχοντες εκπαιδευόμενοι, και στις δύο κινητικότητες, έλαβαν Πιστοποιητικό Συμμετοχής από τον αντίστοιχο φορέα υποδοχής καθώς και Έγγραφο Κινητικότητας Europass, στο οποία καταγράφονται αναλυτικά τα μαθησιακά αποτελέσματα.

Τα παραπάνω αναμένεται να συμβάλλουν, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των μαθητών/τριών σχετικά με τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, στην καλύτερη προετοιμασία τους για τις πραγματικές συνθήκες εργασίας αλλά και στην ενίσχυση της ταυτότητας του Ευρωπαίου πολίτη. Τέλος στόχος του σχολείου μας, μέσα από την συνεχή συμμετοχή του στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+, είναι να βελτιώσει την ποιότητα της παρεχόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης αλλά και την ελκυστικότητά του για τους νέους ανθρώπους.

 

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει