Τροπολογία: Κατατέθηκε στη Βουλή το «μπλόκο» στο κόμμα του Κασιδιάρη

189

Νέα νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να αποτραπεί η συμμετοχή του κόμματος Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος και είχε καταδικαστεί, κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Η ρύθμιση επρόκειτο να κατατεθεί νωρίτερα, ωστόσο η πρόταση μομφής που είχε καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ από την προηγούμενη εβδομάδα, δημιούργησε καθυστερήσεις.

Η διάταξη μπορεί να περάσει με απλή πλειοψηφία, ωστόσο η Νέα Δημοκρατία και για συμβολικούς λόγους, επιδιώκει την ευρεία συναίνεση και των υπολοίπων κομμάτων, ανεξάρτητα από το γεγονός πως ο ΣΥΡΙΖΑ για λόγους τακτικής έχει καταθέσει τη δική του πρόταση.

Κυβερνητικοί παράγοντες θεωρούν σε κάθε περίπτωση ότι μια ευρεία σύμπλευση θα ισχυροποιούσε το «μήνυμα» που επιδιώκει να περάσει η Βουλή συνολικά, ειδικότερα προς τον Άρειο Πάγο που είναι επιφορτισμένος με τον έλεγχο και την ανακήρυξη των σχηματισμών.

H τροπολογία έχει τίτλο “Δικαίωμα κατάρτισης συνδυασμών στις βουλευτικές εκλογές – Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 32 π.δ. 26/2012” και σε αυτήν προβλέπονται τα εξής:

«1. Στις βουλευτικές εκλογές λαμβάνουν μέρος είτε συνδυασμοί υποψηφίων ενός μόνο κόμματος, είτε συνδυασμοί συνασπισμού περισσότερων του ενός συνεργαζόμενων κομμάτων, είτε συνασπισμοί ανεξάρτητων υποψηφίων, είτε μεμονωμένοι υποψήφιοι. Για την κατάρτιση συνδυασμού πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Το κόμμα να έχει ιδρυθεί νόμιμα.

β) Ο πρόεδρος, ο γενικός γραμματέας, τα μέλη της διοικούσας επιτροπής, ο νόμιμος εκπρόσωπος και η πραγματική ηγεσία του κόμματος να μην έχουν καταδικασθεί σε οποιονδήποτε βαθμό σε κάθειρξη για τα αδικήματα των κεφαλαίων 1-6 του Δεύτερου Βιβλίου του Ποινικού Κώδικα, ή σε οποιαδήποτε ποινή για εγκλήματα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα που επισείουν την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, ή σε ισόβια κάθειρξη για κάθε άλλο αδίκημα.

Η αποστέρηση του δικαιώματος κατάρτισης συνδυασμών, σύμφωνα με την παρούσα περίπτωση, ισχύει για τη χρονική διάρκεια της επιβληθείσας ποινής και υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας της οριστικής καταδικαστικής απόφασης.

Η έκτιση ή μη της ποινής ή η παραγραφή αυτής δεν ασκεί επιρροή στον υπολογισμό του ανωτέρω χρονικού διαστήματος. Στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου, η πραγματική ηγεσία έχει την έννοια ότι πρόσωπο άλλο από εκείνο που κατέχει τυπικά θέση προέδρου, γενικού γραμματέα, μέλους της διοικούσας επιτροπής ή νομίμου εκπροσώπου με συγκεκριμένες πράξεις του εμφανίζεται να ασκεί διοίκηση του κόμματος, ή να έχει τοποθετήσει εικονική ηγεσία, ή να έχει τον ηγετικό πολιτικό ρόλο προς το εκλογικό σώμα.

γ) Η οργάνωση και η δράση του κόμματος να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Για την αξιολόγηση της συνδρομής της προϋπόθεσης αυτής λαμβάνεται υπ’ όψιν τυχόν καταδίκη σε οποιονδήποτε βαθμό υποψηφίων βουλευτών, ή ιδρυτικών μελών, ή διατελεσάντων προέδρων για τα αδικήματα και στις ποινές του πρώτου εδαφίου της περ. β).

Στην περίπτωση συνασπισμού κομμάτων οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν για καθένα από τα κόμματα που απαρτίζουν τον συνασπισμό.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει