ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ανέβασε τα επιτόκια και προανήγγειλε νέα αύξηση

315

Στην πέμπτη κατά σειρά αύ-ξηση των επιτοκίων  από τον Ιούλιο του 2022, όταν δηλαδή ξεκίνησε ο ανοδικός κύκλος των επιτοκίων,  προχώρησε χθες η ΕΚΤ     οδηγώντας σε απόγνωση εκατοντάδες χιλιάδες δανειολήπτες που βλέπουν σχεδόν κάθε μήνα πια την δόση του δανείου τους να αυξάνεται.

Κατόπιν της νέας αύξησης  κατά μισή μονάδα τα επιτόκια της ΕΚΤ διαμορφώνονται ως εξής: το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων στο 2,50% από 2%, αυτό των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης στο 3% από 2,50% και το επιτόκιο της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης στο 3,25% από 2,75%.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει την πορεία του προς τη σημαντική αύξηση των επιτοκίων με σταθερό ρυθμό και τη διατήρησή τους σε επίπεδα που είναι επαρκώς περιοριστικά προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη επαναφορά του πληθωρισμού στον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2%, γνωστοποίησε η ΕΚΤ ανακοινώνοντας την νέα αύξηση επιτοκίων.

Κατά συνέπεια, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε χθες  να αυξήσει τα τρία βασικά επιτόκια της ΕΚΤ κατά 50 μονάδες βάσης και αναμένει ότι θα τα αυξήσει περαιτέρω. Λόγω των πιέσεων σε σχέση με τον υποκείμενο πληθωρισμό, το Διοικητικό Συμβούλιο σκοπεύει να αυξήσει τα επιτόκια κατά 50 μονάδες βάσης ακόμα στην επόμενη συνεδρίασή του για τη νομισματική πολιτική τον Μάρτιο και στη συνέχεια θα αξιολογήσει την πορεία που θα ακολουθήσει η νομισματική του πολιτική.

Η διατήρηση των επιτοκίων σε περιοριστικά επίπεδα θα μειώσει με την πάροδο του χρόνου τον πληθωρισμό περιορίζοντας τη ζήτηση και θα αποτρέψει επίσης τον κίνδυνο επίμονης μετατόπισης προς τα πάνω των προσδοκιών για τον πληθωρισμό, σημειώνει. Σε κάθε περίπτωση, οι μελλοντικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τα επιτόκια πολιτικής θα εξακολουθούν να εξαρτώνται από τα στοιχεία και να ακολουθούν μια προσέγγιση σύμφωνα με την οποία οι αποφάσεις θα λαμβάνονται από συνεδρίαση σε συνεδρίαση.

Η τύχη των ομολόγων

Στην ανακοίνωση επίσης αναφέρεται ότι αρχής γενομένης από τον ερχόμενο Μάρτιο θα αρχίσουν οι πωλήσεις των ομολόγων που διακρατεί η ΕΚΤ στο χαρτοφυλάκιό της στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΡΡ, με ρυθμό 15 δισ. ευρώ μηνιαίως και έως το τέλος του δευτέρου εξαμήνου του τρέχοντος έτους τον Ιούνιο του 2023. Κατόπιν ο ρυθμός πώλησης των ομολόγων θα καθορισθεί από την πάροδο του χρόνου.

Αναφορικά με τα ομόλογα που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο των αγορών έκτακτης ανάγκης για την πανδημία (ΡΕΡΡ, σε αυτές τις αγορές συμπεριλήφθηκαν και τα ελληνικά ομόλογα αν και στερούνται επενδυτικής διαβάθμισης) η ΕΚΤ αναφέρει ότι «το Διοικητικό Συμβούλιο σκοπεύει να επανεπενδύει τα ποσά κεφαλαίου από την εξόφληση τίτλων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος κατά τη λήξη τους τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2024.

Σε κάθε περίπτωση, η μελλοντική σταδιακή μείωση (roll-off) του χαρτοφυλακίου PEPP θα ρυθμιστεί κατά τρόπο ώστε να αποφευχθούν παρεμβολές στην ενδεδειγμένη κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής».

Τα TLTROs

Τέλος σε σχέση με τα φθηνά δάνεια που χορηγήθηκαν στις τράπεζες προκειμένου να παράσχουν ρευστότητα στις οικονομίες τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας (στοχευμένες πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης TLTROs), σύμφωνα με την ανακοίνωση το δ. σ. της τράπεζα θα αξιολογεί τακτικά τη συνεισφορά των TLTROs στην κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει