Έξι χρόνια μετά…

167

Έπρεπε να περάσουν περίπου έξι χρόνια από την περίοδο όπου Κοινή Υπουργική Απόφαση με τον τίτλο «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Β του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (Α΄ 121), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4479/2017 (Α΄ 94)», δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ και προέβλεπε την ύπαρξη απινιδωτών στα γήπεδα για να …ενεργοποιηθούν οι αρμόδιοι προκειμένου αυτό να γίνει πράξη!

Συγκεκριμένα στο άρθρο 12 της συγκεκριμένης ΚΥΑ που υπογράφουν οι υπουργοί Οικονομικών,  Εσωτερικών και Αθλητισμού, προβλέπεται η ύπαρξη: «Απινιδωτή φορητό για μεγάλες αθλητικές εγκαταστάσεις (ομάδες Β2, Γ1, Γ2, Ε2 και ΣΤ). Για τις εγκαταστάσεις των ομάδων Α2, Β1, Δ και Ε1, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ύπαρξη φορητού απινιδωτή κατά τη διάρκεια των αγώνων».

Όπως δυστυχώς αποδείχθηκε μετά και τον πρόσφατο τραγικό θάνατο των δύο αθλητών, δεν διαθέτουν απινιδωτές όλα τα γήπεδα όπου διεξάγονται ερασιτεχνικοί αγώνες, παρότι αυτό προβλέπεται ρητά από την νομοθεσία εδώ και έξι χρόνια! Και όμως όλα τα τα χρόνια με την ευθύνη των αρμοδίων διεξάγονταν κανονικά ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις!

Μπορεί επίσης να σας αρέσει