ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: Σε δημόσια διαβούλευση το 7ο σχέδιο νόμου

93

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, έως και τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου, ώστε κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος να συμμετάσχει καταθέτοντας τις προτάσεις του για τη βελτίωση των προτεινόμενων ρυθμίσεων, βρίσκεται το 7ο σχέδιο νόμου του Υφυπουργού Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη, με τίτλο «Διατάξεις για τη θωράκιση του θεσμικού πλαισίου του αθλητισμού και τον εξορθολογισμό της αθλητικής νομοθεσίας» (http://www.opengov.gr/cultureathl/?p=9100).

Οπως αναφέρει το Υφυπουργείο Αθλητισμού, «το σχέδιο νόμου, που συνεχίζει και εξελίσσει την αθλητική μεταρρύθμιση, περιέχει απαιτούμενες διαρθρωτικές τροποποιήσεις για την εξασφάλιση της συνοχής της αθλητικής νομοθεσίας, την απελευθέρωση συγκεκριμένων διαδικασιών από δυσλειτουργίες, διοικητικές αγκυλώσεις και ερμηνευτικά ζητήματα, τα οποία ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της κείμενης αθλητικής νομοθεσίας, εισάγοντας παράλληλα και νέες ρυθμίσεις».

Τα 26 άρθρα του αφορούν, μεταξύ άλλων:

– στη διευκόλυνση των ερασιτεχνικών σωματείων νησιωτικών περιοχών (απασχόληση προπονητών επιπέδου Γ΄, ανεξαρτήτως του πρωταθλήματος ή της αγωνιστικής κατηγορίας στην οποία συμμετέχουν, με τουλάχιστον τρίμηνη σχέση εργασίας αντί εξάμηνη και μηνιαία αμοιβή τουλάχιστον 150 ευρώ, αντί 250 ευρώ),

– στην αυτοδίκαιη έκπτωση του υπαίτιου Διοικητικού Συμβουλίου του υπόχρεου αθλητικού φορέα, εφόσον δεν καταχωρίζει ή επικαιροποιεί τα στοιχεία του στο Μητρώο Φορέων του Υφυπουργείου Αθλητισμού στις προβλεπόμενες προθεσμίες,

– στη δυνατότητα σωματείων και φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης να διοργανώνουν δρομικές δραστηριότητες που δεν περιλαμβάνονται στο επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα της οικείας ομοσπονδίας χωρίς την άδειά της,

– στη χρησιμοποίηση πετρελαίου θέρμανσης στα κολυμβητήρια αθλητικών εγκαταστάσεων του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που εποπτεύονται από το Υφυπουργείο Αθλητισμού.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει