Η Ελλάδα χάνει έσοδα 3,17 δισ. από τον ΦΠΑ

ΠΑΡΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ

179

Τα στοιχεία για την απώλεια εσόδων των χωρών-μελών από τον ΦΠΑ δημοσίευσε χθες  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αφορούν στη χρήση 2020.

Σύμφωνα με αυτά, το έλλειμμα ΦΠΑ για την Ελλάδα ανήλθε στο 19,7% των θεωρητικά προσδοκώμενων εσόδων, ένα ποσό που εκτιμήθηκε στα 3,17 δισ. ευρώ το 2020. Ως ποσοστό επί των προσδοκώμενων εσόδων καταγράφεται κάμψη έναντι των στοιχείων για το 2019, οπότε το έλλειμμα ΦΠΑ είχε υπολογισθεί στο 23,4%.

Συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες-μέλη της ΕΕ, ωστόσο, η Ελλάδα εμφανίζει την τέταρτη υψηλότερη αναλογία ελλείμματος ΦΠΑ, με πρώτη τη Ρουμανία (με απωλεσθέν το 35,7% των προσδοκώμενων εσόδων ΦΠΑ), τη Μάλτα (24,1%) και την Ιταλία (20,8%). Την καλύτερη εικόνα εμφανίζουν Φινλανδία (1,3%), Εσθονία (1,8%) και Σουηδία (2%).

Σε απόλυτους αριθμούς, το μεγαλύτερο έλλειμμα ΦΠΑ καταγράφεται στην Ιταλία με 26,2 δισ. ευρώ και στη Γαλλία με 14 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα τελευταία αριθμητικά στοιχεία για το έλλειμμα ΦΠΑ που δημοσιεύθηκαν σήμερα, το 2020 τα κράτη-μέλη έχασαν έσοδα από ΦΠΑ ύψους 93 δισ. ευρώ. Οπως αναφέρει η Κομισιόν, βάσει συντηρητικών εκτιμήσεων, το ένα τέταρτο των διαφυγόντων εσόδων μπορεί να αποδοθεί άμεσα στην απάτη στον τομέα του ΦΠΑ που συνδέεται με το ενδοενωσιακό εμπόριο.

Σταϊκούρας

Η Ελλάδα έχει την 4η μεγαλύτερη μείωση ελλείμματος ΦΠΑ στην Ε.Ε.

Ιδιαίτερα ικανοποιημένος εμφανίστηκε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας αναφορικά με την έκθεση της Κομισιόν, η οποία δείχνει ότι η Ελλάδα κατέγραψε μια από τις μεγαλύτερες μειώσεις ελλείμματος ΦΠΑ

στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2020.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο υπουργός Οικονομικών στην δήλωσή του, «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα την 10η Έκθεση για το έλλειμμα ΦΠΑ (VAΤ gap) ή το λεγόμενο «κενό» ΦΠΑ, δηλαδή τη διαφορά μεταξύ των προσδοκώμενων και των πραγματικών εσόδων από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).

Σύμφωνα με την Έκθεση, το 2020, παρά την εμφάνιση της πανδημίας και την επίδρασή της στον οικονομικό κύκλο, που επηρεάζει και τον ΦΠΑ, η Ελλάδα πέτυχε μια από τις μεγαλύτερες μειώσεις ελλείμματος ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περιορίζοντας σημαντικά τις απώλειες εσόδων της, κυρίως λόγω φοροδιαφυγής. Τάση, που αναμένεται να συνεχιστεί με ταχύτερους ρυθμούς το 2021». Επίσης στην ανακοίνωση αναφέρεται:

Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη, με άμεσο και ουσιαστικό αντίκτυπο στα κρατικά έσοδα, στην εμπέδωση της φορολογικής συνείδησης, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, στην ενίσχυση της φορολογικής δικαιοσύνης και της κοινωνικής συνοχής και κυρίως, στη διασφάλιση των προϋποθέσεων για ακόμα χαμηλότερη συνολική φορολογική επιβάρυνση των πολιτών.

Μια ακόμη εξέλιξη, που πιστοποιεί την αποτελεσματικότητα της ασκούμενης οικονομικής και φορολογικής πολιτικής των τελευταίων ετών, καταδεικνύοντας τη σημαντική πρόοδο που καταγράφει – υπό δυσμενείς διεθνείς συνθήκες – η Χώρα μας, στη βελτίωση σημαντικών δεικτών της οικονομίας της.  Ειδικότερα, σύμφωνα με την Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Η Ελλάδα είναι η χώρα με την 4η μεγαλύτερη μείωση ελλείμματος ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2020.

Η Ελλάδα παρουσιάζει μείωση στο έλλειμμα ΦΠΑ κατά 3,7 ποσοστιαίες μονάδες, ήτοι στο 19,7% του VTTL (θεωρητικά προσδοκώμενα έσοδα υπό πλήρη συμμόρφωση) το 2020, έναντι του 23,4% το 2019, παρά τη μείωση του ΑΕΠ και την εφαρμογή μειωμένων και υπερμειωμένων συντελεστών και απαλλαγών (policy gap) σε σημαντικούς τομείς λόγω και της πανδημίας.

Συνεπώς, η σημαντικότατη αυτή μείωση προέρχεται κυρίως από την ουσιαστική αύξηση της συμμόρφωσης, εξαιτίας και της μείωσης φορολογικών συντελεστών από την Κυβέρνηση, από το 2019.

Το έλλειμμα ΦΠΑ στην Ελλάδα αναμένεται να συνεχίσει να μειώνεται με υψηλότερους ρυθμούς, της τάξεως των 5,7 ποσοστιαίων μονάδων, το 2021 κυρίως λόγω αύξησης της συμμόρφωσης.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει