ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ: Εγκρίθηκε η μελέτη αποκατάστασης, αναζητούνται εργαλεία χρηματοδότησης

277

Ένα σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση της αποκατάστασης των σοβαρών προβλημάτων που έχουν καταγραφεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά αποτελεί η έγκριση της μελέτης αποκατάστασης του ιστορικού μνημείου από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.

Μετά την εξέλιξη αυτή, τη σκυτάλη παίρνει η Περιφέρεια Κρήτης προκειμένου να αναζητήσει το κατάλληλο χρηματοδοτικό εργαλείο για να προχωρήσουν οι προβλεπόμενες εργασίες, όπως επίσης και ο προσδιορισμός του φορέα εκτέλεσης του έργου.

Όπως είναι γνωστό, μέσα από την προγραμματική σύμβαση που υπογράφτηκε ανάμεσα στο Υπουργείο Πολιτισμού, το Μετσόβιο Πολυτεχνείο και την Περιφέρεια Κρήτης, καταγράφηκαν όλες οι παθογένειες του ιστορικού ναού.

Το επιστημονικό ερευνητικό έργο που υλοποιήθηκε εντόπισε την έντονη επιβάρυνση που εμφανίζουν τα καμπαναριά με έμφαση στο βόρειο, ενώ ηπιότερες είναι οι επιπτώσεις στο εσωτερικό του μνημείου.

Ειδικότερα, διαπιστώθηκαν σωρευμένες βλάβες στα κωδωνοστάσια λόγω των σεισμικών καταπονήσεων, φθορές που συνδέονται με την υγρασία, την αλμύρα της θάλασσας, την ατμοσφαιρική ρύπανση και την επίδραση μιας σειράς περιβαλλοντικών παραγόντων που αλληλεπιδρούν με τις μηχανικές φθορές. Επίσης εντοπίστηκε διάβρωση των μεταλλικών στοιχείων, των μαρμάρων και των λίθων του ναού, με έμφαση στις περιδέσεις του τρούλου.

Παράλληλα καταγράφηκε στο εσωτερικό του ναού σε πολλά σημεία των μαρμάρων, ότι υπάρχει μια υπερσυγκέντρωση αλάτων που προκαλεί διάβρωση. Με βάση τον σχεδιασμό που έχει διαμορφωθεί, τα δρομολογούμενα μέτρα που προβλέπεται να γίνουν περιλαμβάνουν μια σειρά από παρεμβάσεις με τη χρήση παραδοσιακών υλικών και όπου αυτά κρίνονται ανεπαρκή, θα χρησιμοποιούνται δοκιμασμένα υλικά και σύγχρονες, συμβατές μέθοδοι.

Οι επεμβάσεις που αφορούν στη θεμελίωση του κτηρίου εστιάζονται στην εξωτερική περίμετρο και αφορούν αφενός εργασίες αποστραγγιστικές και αφετέρου εργασίες ενεμάτωσης. Πιο συγκεκριμένα, για την αντιμετώπιση της ανερχόμενης υγρασίας είναι απαραίτητη η κατασκευή περιμετρικής αποστραγγιστικής τάφρου με διάτρητο σωλήνα για την απομάκρυνση των υδάτων.

Προβλέπεται η αποκάλυψη θεμελίων για ενίσχυση με ενεμάτωση και κατασκευή στραγγιστηρίου.

Επίσης καθαίρεση όλων των επιχρισμάτων εξωτερικά και εσωτερικά, όπου δεν υπάρχει αγιογράφηση, ενεμάτωση στα σημεία αυτά με χαμηλή πίεση. Καθαίρεση των επιχρισμάτων των κιόνων στο εσωτερικό του ναού, περίδεση της λιθοδομής με ινοπλέγματα ανόργανης μήτρας και συντήρηση των υφιστάμενων μεταλλικών περιδέσεων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο αντίστοιχο σχέδιο.

Πλήρης αποκάλυψη εξωραχίου ημικυλινδρικής θολοδομίας κεντρικών κλιτών μετά την αποκεράμωση και αφαίρεση της πλήρωσης μεταξύ κεραμιδιών και εξωραχίου.

Εσωτερικά του ναού, ενίσχυση των τεσσάρων κεντρικών τόξων και των σφενδονίων του κεντρικού κλίτους με ζεύγη ελκυστήρων από ανοξείδωτο χάλυβα. Το σύνολο των προβλεπόμενων έργων που θα εκτελεστούν υπολογίζεται ότι απαιτούν δύο χρόνια.

Για την ακρίβεια η προσέγγιση που γίνεται είναι να παραμείνει ο Ναός ανοικτός και οι εργασίες αποκατάστασης να εκτελεστούν τμηματικά. Ωστόσο για να φτάσουμε στο επίπεδο αυτό θα πρέπει πρώτα να κλείσει το κρίσιμο ζήτημα της χρηματοδότησης του μεγάλου έργου, το οποίο σύμφωνα με τον εντεταλμένο σύμβουλο Πολιτισμού της Περιφέρειας Κρήτης κ. Κώστα Φασουλάκη τροχοδρομείται, καθώς, όπως εξηγεί, η υλοποίηση του μεγάλου αυτού έργου για το σπουδαίο ιστορικό μνημείο και για το Ηράκλειο είναι πρόταγμα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει