Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

189

Με πέντε θέματα στην ημερήσια διάταξη του, συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου στην αίθουσα «Ελευθέριος Βενιζέλος» στη Λότζια.

Το Δημοτικό Συμβούλιο πρόκειται να απασχολήσουν η τροποποίηση του ΟΕΥ του Δήμου, η αναμόρφωση του προϋπολογισμού για το 2022 για τη συμπληρωματική ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων, η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 σύμφωνα με τα αιτήματα (3) τμημάτων του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 1042/2022 Οικονομικής Επιτροπής), η έγκριση θέσεων για τη χωροθέτηση και εγκατάσταση υπόγειων συστημάτων κάδων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου -Τροποποίηση της αρ. 57/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Δήμου Ηρακλείου για το σχολικό έτος 2023 -2024.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει