Δύο έργα για το Οροπέδιο

164

Άρχισαν οι διαδικασίες για ένταξη αποκατάστασης των δημοτικών σχολικών κτηρίων σε Ψυχρό και Μαγουλά του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Περιφέρειας.

Τις σχετικές προσκλήσεις εξέδωσε ο περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτκάκης. Ειδικότερα τα δυο έργα χρηματοδοτούνται με συνολικό προϋπολογισμό 142.000 ευρώ και αφορούν:

«Αναβάθμιση Παπαδάκειου Πολιτιστικού Κέντρου (πρώην Δημοτικό σχολείο Ψυχρού)»

2.«Αποκατάσταση π. Δημοτικού Σχολείου Μαγουλάς»

Η πράξη αφορά στην αποκατάσταση του πρώην Δημοτικού Σχολείου του οικισμού Μαγουλά της κοινότητας Ψυχρού του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου. Ενδεικτικά οι εργασίες αποκατάστασης αφορούν σε καθαιρέσεις και αποκαταστάσεις επιχρισμάτων, αντικατάσταση κουφωμάτων, αποκατάσταση υγρομόνωσης κ.ο.κ συνολικού προϋπολογισμού  45.000,00.

Ο δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου Γιάννης Στεφανάκης ευχαρίστησε τον περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη για τη συνεργασία κατά τη συνάντηση στην Περιφέρεια Κρήτης και τόνισε πως με την εξασφάλιση της χρηματοδότησης, ο Δήμος θα μπορέσει να αποκαταστήσει δύο σημαντικά δημοτικά ακίνητα της Κοινότητας Ψυχρού.

Το Παπαδάκειο π. Δημοτικό Σχολείο Ψυχρού που εμπνεύστηκε και δημιούργησε το 1858 ο  Μεγάλος Ευεργέτης Αντώνιος Φ. Παπαδάκης στην γενέτειρά του και αποτελεί ένα από τα πρώτα δημοτικά σχολεία της Ελλάδας. Το συγκεκριμένο κτήριο σχεδιάστηκε από Αυστριακούς αρχιτέκτονες  της εποχής εκείνης ώστε να πληροί τις προδιαγραφές του ορεινού τοπίου του Λασιθίου.

Επίσης το Δημοτικό Σχολείο του οικισμού Μαγουλά αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα αρχιτεκτονικής σχολικών μονάδων της εποχής του με εξέχουσα θέση, ενώ είναι το μοναδικό δημόσιο κτήριο στο γραφικό χωριό Μαγουλάς και με την αποκατάστασή του θα αποτελέσει κοινωνικό πυρήνα της περιοχής.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει