Πιο κοντά στη μερική ιδιωτικοποίηση το ΕΣΥ

- Κατατέθηκε χωρίς τροποποιήσεις το επίμαχο νομοσχέδιο για την υγεία

289

“Ας ξεχάσουμε το ΕΣΥ όπως το ξέραμε σήμερα” λένε άνθρωποι από το χώρο της υγείας καθώς παρά  τις διαφωνίες  ακόμη και από κυβερνητικά στελέχη,  κατατέθηκε χωρίς τροποποιήσεις προς ψήφιση στη Βουλή το νέο νομοσχέδιο για την υγεία που βάζει τίτλους τέλους  στο δωρεάν ΕΣΥ.

Οι περισσότερες αντιδράσεις αναμένεται να επικεντρωθούν στο άρθρο 10 το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους ιατρούς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης που υπηρετούν σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., υπό προϋποθέσεις, να λειτουργούν ιδιωτικό ιατρείο ή να παρέχουν υπηρεσίες προς ιδιωτικές κλινικές, ιδιωτικά διαγνωστικά ή θεραπευτικά εργαστήρια και γενικότερα σε κάθε είδους ιδιωτικές επιχειρήσεις, που παρέχουν ή καλύπτουν υπηρεσίες υγείας. Προβλέπει δηλαδή τη δυνατότητα απασχόλησης γιατρών του Δημοσίου, στον ιδιωτικό τομέα.

Κατά το πρότυπο των απογευματινών ιατρείων εντός νοσοκομείων θα λειτουργούν και τα απογευματινά χειρουργεία όπου ο ασθενής, αν έχει την οικονομική δυνατότητα, θα πληρώνει απο την τσέπη του προκειμένου να υποβληθεί σε επέμβαση, παρακάμπτοντας  την πρωινή μεγάλη λίστα αναμονής.

Πολλοί εκτιμούν ότι η μερική ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ θα οδηγήσει σε περαιτέρω υποβάθμιση των δημοσίων νοσοκομείων, αφού δεν θα γίνονται μελλοντικά προσλήψεις μόνιμων γιατρών. Επιπλέον το ίδιο το ιατρικό προσωπικό θα δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στο ιδιωτικό του έργο παρά στην πρωινή του εργασία στο ΕΣΥ.

Το πολυσυζητημένο νομοσχέδιο Γκάγκα προκάλεσε πονοκέφαλο στην κυβέρνηση, αφού έφθασε να γίνει βασικό θέμα ακόμη και στις συσκέψεις του Μαξίμου, αλλά πήρε τελικώς το πράσινο φως αφού κατατέθηκε στη Βουλή ως έχει χωρίς αλλαγές.

Οι Ενώσεις Νοσοκομειακών Γιατρών αντιδρούν στο νομοσχέδιο, ενώ σήμερα η ΠΟΕΔΗΝ, καθώς  συνεδριάζει η αρμόδια Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων παρουσία των φορέων ώστε να συζητηθούν οι ρυθμίσεις του, έχει προγραμματίσει 4ωρη στάση εργασίας  και συγκέντρωση στις 12 το μεσημέρι, έξω από το κοινοβούλιο.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών ν. Ηρακλείου Αλέξανδρος Καφετζάκης
Ο πρόεδρος της Ένωσης
Νοσοκομειακών Γιατρών
ν. Ηρακλείου Αλέξανδρος Καφετζάκης

Τώρα οι γιατροί θα ψάχνουν πελατεία

«Ξεχνάμε το ΕΣΥ, όπως το ξέραμε σήμερα», είπε ο πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών ν. Ηρακλείου  Αλέξανδρος Καφετζά-

κης, υπογραμμίζοντας ότι αν ψηφιστεί το νομοσχέδιο, στο εξής ο γιατρός του δημοσίου  θα ψάχνει πελατεία μέσα στο νοσοκομείο.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι με το νομοσχέδιο το κόστος περίθαλψης μετατοπίζεται πλέον από τα ασφαλιστικά ταμεία, στις τσέπες των ασφαλισμένων.

«Η ελληνική κοινωνία πρέπει να αντιληφθεί τι σημαίνει αυτό το νομοσχέδιο και να αντιδράσει για να μην περάσει», τόνισε ο κ. Καφετζάκης.

Το επίμαχο άρθρο

Όπως αναφέρει το “Έθνος”, το επίμαχο άρθρο του νομοσχεδίου Γκάγκα προβλέπει τα εξής:

«Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται κατ’ εξαίρεση η δυνατότητα απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα της ιατρικής για ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ. που υπηρετούν σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., και ιατρούς του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», εφόσον συμμετέ-

χουν στην ολοήμερη, πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία του νοσοκομείου, εκτός των ημερών εφημερίας, και ρυθμίζονται συναφή θέματα των ιατρών μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού.

Κατ’ εξαίρεση, δεν συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για τους ιατρούς του Ε.Σ.Υ. που υπηρετούν σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. η λειτουργία ιδιωτικού ιατρείου ή η παροχή ιατρικών υπηρεσιών με οποιαδήποτε σχέση, συμπεριλα-

μβανόμενης και αυτής του συμβούλου, σε ιδιωτική κλινική ή ιδιωτικό διαγνωστικό ή θεραπευτικό εργαστήριο και γενικότερα σε κάθε είδους ιδιωτικές επιχειρήσεις που παρέχουν ή καλύπτουν υπηρεσίες υγείας, έως δύο (2) φορές την εβδομάδα, μετά από άδεια του Διοικητή ή του Προέδρου του νοσοκομείου, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου ιατρού, εφόσον συμμετέχουν στην εκτός του τακτικού ωραρίου λειτουργία του νοσοκομείου, συμπεριλαμβανόμενης της ολοήμερης λειτουργίας του νοσοκομείου και των ενεργών ή μικτών εφημεριών, τουλάχιστον οκτώ (8) φορές τον μήνα, εκ των οποίων τουλάχιστον οι τέσσερις (4) αφορούν στην ολοήμερη, πέραν του τακτικού ωραρίου, λειτουργία του νοσοκομείου.

Για τους ιατρούς που εκ του νόμου απαλλάσσονται από την υποχρέωση συμμετοχής στις εφημερίες, το τρίτο εδάφιο εφαρμόζεται, εφόσον συμμετέχουν στην ολοήμερη λειτουργία του νοσοκομείου τουλάχιστον οκτώ (8) φορές τον μήνα. Οι χειρουργικές ή επεμβατικές πράξεις που διενεργούνται εκτός του νοσοκομείου ανά εβδομάδα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τον αριθμό των αντίστοιχων πράξεων που διενεργούνται αθροιστικά κατά το τακτικό ωράριο και την ολοήμερη λειτουργία του νοσοκομείου από τον ίδιο ιατρό.

Με απόφαση του υπουργού Υγείας καθορίζονται ειδικότερα το είδος, η έκταση, οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι φορείς της απασχόλησης ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. στον ιδιωτικό τομέα της ιατρικής, τα αρμόδια όργανα και η διαδικασία για τη χορήγηση της σχετικής άδειας και την ανάκληση αυτής, η εξειδίκευση των κυρώσεων, η διαδικασία και τα όργανα ελέγχου της τήρησης των όρων του τρίτου, τέταρτου και πέμπτου εδαφίου, της διαπίστωσης της παράβασης και της κοινοποίησης αυτής στις αρμόδιες υπηρεσίες και της επιβολής κυρώσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του τρίτου, τέταρτου, πέμπτου, έκτου, έβδομου, όγδοου, ένατου και δέκατου εδαφίου. Με την ίδια ή όμοια απόφαση δύναται να προβλέπεται ότι τα εδάφια τρίτο έως δέκατο εφαρμόζονται σταδιακά σε συγκεκριμένα νοσοκομεία ανά υγειονομική περιφέρεια».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει