Νέα διοικητική θέση με διευρυμένα καθήκοντα για τη Λένα Μπορμπουδάκη

2,773

Νέα διοικητική θέση στο χώρο της υγείας με διευρυμένα καθήκοντα αναλαμβάνει η “δική” μας Λένα Μπορμπουδάκη μετά τη θητεία της ως διοικήτρια στην Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης.

Ορίστηκε αντιπρόεδρος της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) και Εντεταλμένη Σύμβουλος του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας στο οποίο θα διοικεί.

Η κα Μπορμπουδάκη, που σε δύσκολες συνθήκες προσέφερε πολλά στον τομέα της υγείας στο νησί, βρίσκεται ήδη στη Σαντορίνη όπου πραγματοποιήθηκε το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε.Μ.Υ., με τη νέα του σύνθεση.

Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας που λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, ιδρύθηκε με τον Ν.3293/2004 αναλαμβάνοντας την άμεση μετα-ολυμπιακή αξιοποίηση της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού.

Αποτελεί  δημόσια επιχείρηση κοινής ωφέλειας (ΔΕΚΟ), υπάγεται στο νομικό πλαίσιο του Ν. 3429/2005 Κεφάλαιο Α και του Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. έχει την ευθύνη λειτουργίας και διαχειρίζεται την Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού (Π.Ο.Χ.), το Κέντρο Υγείας Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Κερατέας (Κ.Υ.Α.Α.) – Κ. Πρίφτης, ως μονάδες παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και το Γενικό Νοσοκομείο (Γ.Ν.) Θήρας, δυνάμει του Ν. 4368/2016 αρ. 62-72, το οποίο αποτελεί το νεότερο εγχείρημα της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., μονάδα δευτεροβάθμιας περίθαλψης.

Παράλληλα με την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, καταστατικός σκοπός ίδρυσης και λειτουργίας της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. είναι η ανάπτυξη νέων μορφών φροντίδας, καθώς και πιλοτικών προγραμμάτων παροχής υπηρεσιών υγείας, η παροχή πρόσθετων και εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας και η εν γένει προαγωγή των επιστημών υγείας.

Τα 8 κέντρα

Υπό την ευθύνη της ΑΕΜΥ, είναι και η Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ψυχολογική υποστήριξη, κοινωνική υποστήριξη και υπηρεσίες διερμηνείας) που βρίσκονται σε 8 κέντρα στη χώρα.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει