Κυκλοφορεί «Η Λαογραφία της Κρήτης»

198

Αφιερωμένος στη λαογραφία και στη γλώσσα της Κρήτης είναι ο τόμος που κυκλοφορεί  από το Μέλαθρον Οικουμενικού Ελληνισμού .

Το βιβλίο με τίτλο ‘’Η Λαογραφία της Κρήτης“ περιέχει μια πλούσια σταχυολόγηση από πνευματικά λαϊκά δημιουργήματα, δηλαδή: παροιμίες, παραμύθια, θρύλους, και παραδόσεις, επωδούς και αινίγματα – καθαρογλωσσίδια, καθώς και πολλά αντιπροσωπευτικά άρθρα – μελέτες που αναφέρονται στην κρητική λαϊκή ζωή, η οποία διανθίζεται και από αντιπροσωπευτικές εικόνες.

Τα κείμενα είναι κατά βάση διαλεκτικά και γι` αυτό –προς διευκόλυνση του μη Κρητικού, αλλά και του νεώτερου στην ηλικία και αποδήμου Κρητικού αναγνώστη— προστέθηκε  στο τέλος αυτού του τόμου ειδικό Παράρτημα για την κρητική διάλεκτο, που το συνοδεύουν: α) δείγματα διαλεκτικού λόγου από διάφορα μέρη του νησιού, β) ειδικό γλωσσάριο διαλεκτικών λέξεων και γ) επιλογή βιβλιογραφίας γύρω απο τη Λαογραφία και τη Γλώσσα της Κρήτης.

‘’Τα κείμενα -αναφέρουν οι δημιουργοί της έκδοσης-και οι μελέτες που περιλαμβάνονται στον τόμο αυτό προέρχονται όχι μόνο από πηγές διαφόρων εποχών, αλλά και από διαφορετικούς συγγραφείς. Έτσι, η μορφή τους δεν παρουσιάζει ομοιογένεια.

Διατηρήσαμε την μορφή που είχε δώσει στο κείμενό του ο κάθε συγγραφέας ή συλλογέας, κάνοντας ελάχιστες – ορθογραφικές κυρίως – προσαρμογές στη σημερινή γραφή της γλώσσας μας.

Σε πολλές περιπτώσεις ακολουθήσαμε την ιστορική γραφή των λέξεων, επειδή τα διαλεκτικά κυρίως κείμενα πρέπει να ακολουθούν την καθιερωμένη ιστορική γραφή,  ώστε να αποτελούν μια καλή μαρτυρία της εξελικτικής πορείας της γλώσσας μας.

Για τα αναπόφευκτα λάθη και παραλήψεις μας, που οφείλονται κυρίως στη δυσκολία να δαμάσουμε μια τέτοια γλωσσο-ορθογραφική πολυμορφία, ζητούμε την επιείκεια των αναγνωστών μας. Όμως, παρά τις δυσκολίες και τις αναπόφευκτες ελλείψεις, ευελπιστούμε ότι ο τόμος “Λαογραφία – Γλώσσα” – με την εικονογράφηση και την όλη εμφάνισή του—παρέχει μια καλή εικόνα της πολυσύνθετης Κρητικής ζωής.

Ο τόμος αυτός είναι ένα ταπεινό δείγμα  του μόχθου, της νοοτροπίας και της μεγάλης καρδιάς του υπέροχου κρητικού Λαού.”.’

Μπορεί επίσης να σας αρέσει