ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗ: Οι νέες ρυθμίσεις δεν λύνουν το πρόβλημα

Εμμένει η κυβέρνηση στη μη χορήγηση παράτασης για την απόκτηση προέγκρισης οικοδομικής άδειας, που έχει καταληκτική ημερομηνία την 9η Δεκεμβρίου

556

Καμία παράταση στην προθεσμία της κατά παρέκκλισης δόμησης που λήγει στις 9 Δεκεμβρίου, δεν δίνει το υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο στην προσπάθεια του να αποσυμπιέσει τις αφόρητες πιέσεις που δέχονται οι πολεοδομίες  ανακοίνωσε δύο νέες ρυθμίσεις με τις οποίες γίνονται  δεκτές οι αιτήσεις που θα κατατίθενται, αρκεί να έχουν ενσωματώσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.  Οι ρυθμίσεις αυτές δρομολογήθηκαν μετά τις καταιγιστικές αντιδράσεις που έχουν εκφραστεί για την τύχη των αιτήσεων που δεν προλαβαίνουν να προεγκρίνουν οι πολεοδομίες μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου, με αποτέλεσμα εκατοντάδες πολίτες να βρίσκονται στην «κόψη του ξυραφιού» σε ότι αφορά την αξιοποίηση των ακινήτων τους.

Η απόφαση του υπουργείου να μην παρατείνει συνολικά την προθεσμία για την κατά παρέκκλιση δόμηση έχει πυροδοτήσει ήδη αντιδράσεις φορέων και πολιτών που υποστηρίζουν ότι η όλη διαδικασία θα έπρεπε να έχει γίνει σταδιακά με δεδομένο το γεγονός ότι  τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια  δεν έχουν ολοκληρωθεί. Με δηλώσεις του στην «Π» ο πρόεδρος του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου κ. Γιώργος Ταβερναράκης τονίζει ότι οι ρυθμίσεις αυτές δε λύνουν το πρόβλημα για το οποίο εμείς είχαμε προτείνει τη σταδιακή κατάργηση των παρεκκλίσεων σε όποια περιφερειακή ενότητα τελειώνουν τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια τα οποία  χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής και θα έχουν ολοκληρωθεί το 2025.

Αντί αυτής της λύσης το υπουργείο προχωρά σε μια νομοθετική ρύθμιση εγκρίνοντας τις αιτήσεις των όρων δόμησης που όμως θα είναι αμφιβόλου κατάληξης εάν το ακίνητο βρίσκεται σε χώρο αρχαιολογικό ή σε δάσος ή εμπίπτει σε άλλες απαγορεύσεις.  Ο ίδιος τονίζει ότι θα έπρεπε να προωθηθεί νομοθετική ρύθμιση η οποία θα παρατείνει τη δυνατότητα αξιοποίησης των κατά παρέκκλιση οικοπέδων τουλάχιστον μέχρι την έγκριση των ανά περιοχή Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων.

Τι προβλέπουν οι ρυθμίσεις

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με την ισχύουσα διάταξη για να διατηρήσουν την οικοδομησιμότητά τους ακίνητα κατά παρέκκλιση άρτια  πρέπει μέχρι και την 9.12.2022 να έχουν εκδώσει προέγκριση οικοδομικής άδειας. Με τη νέα ρύθμιση του υπουργείου όσοι πολίτες μέσω των μηχανικών τους καταθέσουν έως και τις 9 Δεκεμβρίου αίτηση χωρίς αυτή να έχει προεγκριθεί θα μπορούν να χτίσουν. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που ανακοινώθηκαν οι πολίτες θα μπορούν να οικοδομήσουν, εάν υποβάλουν μέσω των μηχανικών τους έως και την 9η.12.2022 αίτηση για έκδοση προέγκρισης οικοδομικής άδειας, εφόσον βεβαίως αυτή έχει πληρότητα ως προς τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και μελέτες, όπως ο νόμος ορίζει.

Αντίστοιχα το υπουργείο ανακοίνωσε ότι μπορούν να χτίσουν όσοι υποβάλουν αίτηση για έκδοση βεβαίωσης όρων δόμησης συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά. Η εναλλακτική αυτή δυνατότητα προβλέφθηκε δεδομένου ότι πλέον η προέγκριση οικοδομικής άδειας έχει καταστεί προαιρετική. Ωστόσο για αυτές τις περιπτώσεις η χρήση της βεβαίωσης όρων δόμησης που θα εκδοθεί, θα μπορεί να γίνει μόνο μέχρι και την 30.9.2023, καθώς έως και την ημερομηνία αυτή είτε θα πρέπει να υποβληθεί αίτημα για έκδοση οικοδομικής αδείας είτε προέγκρισης.

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ ΤΑΚ Γιώργος Ταβερναράκης
Ο πρόεδρος του ΤΕΕ ΤΑΚ Γιώργος Ταβερναράκης

Όπως χαρακτηριστικά τονίζεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου, «με την προς ψήφιση διάταξη δεν μεταβάλλεται η ημερομηνία ορόσημο της 9ης Δεκεμβρίου 2022 για τις παρεκκλίσεις δόμησης στις εκτός σχεδίου περιοχές, καθώς η Κυβέρνηση παραμένει αταλάντευτη στην επιλογή της κατάργησης των παρεκκλίσεων δόμησης μετά την ανωτέρω ημερομηνία. Ωστόσο, αναγνωρίζοντας ότι έχουν δημιουργηθεί πρακτικά προβλήματα από την εφαρμογή της, προωθούνται ρυθμίσεις που διευκολύνουν τους πολίτες, τους μηχανικούς και τη διοίκηση να ολοκληρώσουν το έργο τους και τους σχεδιασμούς τους.

Η προς θεσμοθέτηση νομοθετική ρύθμιση θα παρέχει τη δυνατότητα για τις περιπτώσεις γηπέδων κατά παρέκκλιση άρτιων στις εκτός σχεδίου περιοχές για τις οποίες έως και την 9η.12.2022 δεν έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια, να δύνανται να οικοδομηθούν, εάν οι πολίτες μέσω των μηχανικών τους έως και την 9η.12.2022:

α) Είτε υποβάλουν αίτηση για έκδοση προέγκρισης οικοδομικής άδειας, εφόσον βεβαίως αυτή έχει πληρότητα ως προς τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και μελέτες, ως αυτά εκ του νόμου καθορίζονται. Διευκρινίζεται ότι για τη διάρκεια ισχύος της εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις ως ισχύουν.

β) Είτε υποβάλουν αίτηση για έκδοση βεβαίωσης όρων δόμησης συνοδευόμενο από τα αναγκαία δικαιολογητικά. Η εναλλακτική αυτή δυνατότητα προβλέφθηκε δεδομένου ότι πλέον η προέγκριση οικοδομικής άδειας έχει καταστεί προαιρετική. Ωστόσο για αυτές τις περιπτώσεις χρήση της βεβαίωσης όρων δόμησης που θα εκδοθεί θα μπορεί να γίνει μόνο μέχρι και την 30.9.2023, καθώς έως και την ημερομηνία αυτή είτε θα πρέπει να υποβληθεί αίτημα για έκδοση οικοδομικής αδείας είτε προέγκρισης. Με βάση τα ανωτέρω, επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται κατά το στάδιο της προέγκρισης η υποβολή καμίας έγκρισης φορέα, υπηρεσίας ή συλλογικού οργάνου, λόγω της θέσης του έργου, της φύσης του, της χρήσης του ή των τυχόν ειδικών χαρακτηριστικών του.

Ομοίως, δεν απαιτείται η υποβολή εγκρίσεων φορέων, υπηρεσιών ή συλλογικών οργάνων για τη λήψη της βεβαίωσης όρων δόμησης. Το σύνολο των απαιτούμενων εγκρίσεων υποβάλλεται στο πληροφοριακό σύστημα αδειών κατά το στάδιο της έκδοσης της οικοδομικής άδειας. Τονίζεται ότι σε κάθε περίπτωση συνεχίζουν να ισχύουν οι διατάξεις για τον χρόνο ισχύος των οικοδομικών αδειών και των προεγκρίσεων οικοδομικών αδειών του ν. 4495/2017, όπως ισχύει. Επίσης σημειώνεται ότι όλες οι διαδικασίες για την έκδοση των ως άνω πράξεων εκτελούνται, διεκπεραιώνονται και ελέγχονται ηλεκτρονικά μέσα από το σύστημα e–adeies».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει