ΓΠΚΒ ΓΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ: Εφικτοί οι στόχοι φέτος, τ’ “αγκάθια” του 2023

122

Εφικτούς θεωρεί το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους της Βουλής (ΓΠΚΒ) τους δημοσιονομικούς στόχους για το 2022, που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό, που κατατέθηκε προς συζήτηση στη Βουλή. Ωστόσο προειδοποιεί πως η επίτευξη των στόχων του 2023 χαρακτηρίζεται από έντονη αβεβαιότητα, λόγω του ρευστού διεθνούς περιβάλλοντος.

Όπως αναφέρει στη γνώμη του το ΓΠΚΒ, η Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού 2023 παρουσιάζει οριακές αλλαγές σε σχέση με το Προσχέδιο.

Το αναθεωρημένο μακροοικονομικό σενάριο προβλέπει μεγέθυνση 5,6% για το 2022 (από 5,3% στο Προσχέδιο) και 1,8% για το 2023 (από 2,1%), ενώ ο πληθωρισμός, σύμφωνα με τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή, αναμένεται να διαμορφωθεί σε 9,7% το 2022 (από 8,8%) και σε 5% το 2023 (από 3%). Επομένως, η ονομαστική μεγέθυνση του τρέχοντος έτους προβλέπεται στο 15,7% (από 14,8%) και του επόμενου στο 6,6% (από 5,3%).

Μικρές είναι οι διαφοροποιήσεις και στις δημοσιονομικές προβλέψεις. Το πρωτογενές έλλειμμα του 2022 εκτιμάται σε 3,4 δισ. ευρώ ή 1,6% του ΑΕΠ (από 3,6 δισ. ευρώ ή 1,7% ΑΕΠ στο Προσχέδιο) και ο στόχος για το 2023 είναι πρωτογενές πλεόνασμα 1,6 δισ. ή 0,7% ΑΕΠ (σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με το Προσχέδιο).

Φόροι

Σημειώνεται ακόμα η παρουσίαση, για δεύτερη χρονιά, του Προϋπολογισμού ανά πρόγραμμα σε όλα τα Υπουργεία καθώς και τη λειτουργική ταξινόμηση των δημόσιων δαπανών. «Τα στοιχεία αυτά συνεισφέρουν στη δημοσιονομική διαφάνεια και επιτρέπουν την ουσιαστικότερη κοινοβουλευτική συζήτηση για τα μεγέθη του Προϋπολογισμού» αναφέρεται στη γνώμη.

Αβεβαιότητα για το 2023

«Με βάση τα παραπάνω, θεωρούμε ασφαλή την επίτευξη του φετινού δημοσιονομικού στόχου αλλά εντοπίζουμε σημαντικές αβεβαιότητες για τον στόχο του επόμενου έτους. Οι αβεβαιότητες αφορούν κυρίως τις διεθνείς εξελίξεις, ιδιαίτερα τις τιμές της ενέργειας και το ύψος των επιτοκίων δανεισμού, που μπορούν να ανατρέψουν τόσο τις μακροοικονομικές όσο και τις δημοσιονομικές προβλέψεις και να απαιτήσουν διορθωτικές κινήσεις.

Επισημαίνουμε ακόμα τον πολιτικό κίνδυνο που μπορεί να προέλθει από τις πιθανές δυσκολίες σχηματισμού κυβέρνησης εξαιτίας των πολιτικών συσχετισμών και οξυμένου κλίματος» καταλήγει η γνώμη του ΓΠΚΒ.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει