Δύο μελέτες για έργα ανακαίνισης 9 εκατομμυρίων σε Βενιζέλειο και Πανάνειο

297

Δύο μελέτες για έργα που αφορούν το Βενιζέλειο Νοσοκομείο και το Πανάνειο Δημοτικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, υπέγραψε χθες ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Τα έργα είναι συνολικού προϋπολογισμού 9 εκ. ευρώ.

Ανακαίνιση Βενιζελείου

Το πρώτο έργο αφορά τη «μελέτη ανακαίνισης αναδιαρρύθμισης κεντρικού κτηρίου του Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο – Πανάνειο», προϋπολογισμού 7,8 εκ. ευρώ.

ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Το αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνει νέα Ρυθμιστική Μελέτη.

Η μελέτη θα παρουσιάσει τη νέα χωροθέτηση των λειτουργιών του νοσοκομείου. Θα γίνει επικαιροποίηση της υφιστάμενης Αρχιτεκτονικής Αποτύπωσης, Αποτύπωση του υφιστάμενου Στατικού Φορέα και Αποτύπωση των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων. Στατική Μελέτη πλήρης με την μελέτη στατικών ενισχύσεων όπου απαιτείται σύμφωνα με την Νέα Ρυθμιστική και την Αρχιτεκτονική και ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη. Επίσης, Αρχιτεκτονική Μελέτη σύμφωνα με την Νέα Ρυθμιστική, Μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων, Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας, Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης, Μελέτη Σχεδίου Ασφάλειας & Υγείας (Σ.Α.Υ), Μελέτη Φακέλου Ασφάλειας & Υγείας (Φ.Α.Υ.), Μελέτη Προσβασιμότητας ΑμΕΑ και Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης.

Αποπεράτωση Πανανείου

Το δεύτερο έργο αφορά την «μελέτη αποπεράτωσης του Πανάνειου Δημοτικού Νοσοκομείου του Γ.Ν. Ηρακλείου Βενιζέλειο – Πανάνειο»  με προϋπολογισμό 1,2 εκ. ευρώ.

ΠΑΝΑΝΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΝΑΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Η μελέτη εστιάζει στον έλεγχο των εκτελεσμένων παρεμβάσεων, την επικαιροποίηση και εκπόνηση νέας Στατικής Μελέτης (με έλεγχο  και αναπροσαρμογή της προϋφιστάμενης μελέτης)  σε εναρμόνιση με τη νέα Αρχιτεκτονική Μελέτη και ηλεκτρομηχανολογική μελέτη  του κτιρίου.

Η εκπόνηση Αρχιτεκτονικής Μελέτης, Μελέτης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντα χώρου, η επικαιροποίηση της υφιστάμενης αποτύπωσης και εναρμόνιση τους, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα και νέο Κτηριολογικό Πρόγραμμα, για την χρήση των χώρων. Τέλος, προβλέπεται η σύνταξη τευχών δημοπράτησης Β’ φάσης ανάπλασης του Πανάνειου Νοσοκομείου.

Μετά την αποκατάσταση προβλέπεται δημιουργία Κέντρου Ημέρας για τον Αυτισμό.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει