Μασταμπάς: Προσφυγή κατοίκων για τη διάσωση των πεύκων

226

«Μπλόκο» στην απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την κοπή 21 δέντρων ζητούν 98 κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής του Μασταμπά με προσφυγή τους στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι η επίμαχη απόφαση είναι άκυρη, επειδή ποτέ δεν εντάχθηκε στην ημερήσια διάταξη ούτε συζητήθηκε στο Σώμα, αλλά προσκολλήθηκε σε μια παρεμφερή εισήγηση που αφορούσε την κοπή 73 δέντρων στον πευκώνα των Δειλινών.  Την ίδια στιγμή μετά τη χρήση του ρεζιστογράφου ενός μηχανήματος που ήρθε στο Ηράκλειο με πρωτοβουλία της Λότζια  και έδειξε ότι μπορούν να σωθούν δέντρα που έχουν ενταχθεί στη λίστα των κοπών, ζητούν να γίνουν έλεγχοι με τη βοήθεια μηχανημάτων και όχι με μακροσκοπικό έλεγχο που αποδεικνύεται ανεπαρκής.

Οι κάτοικοι στην προσφυγή τους αναδεικνύουν τον ιστορικό χαρακτήρα που έχει η περιοχή του Μασταμπά με τα ελάχιστα εναπομείναντα πεύκα τονίζοντας ότι ο  Δήμος  δεν μπορεί να τα αντιμετωπίζει εδώ και δώδεκα χρόνια σαν εμπόδια, για τη στάθμευση, για τα αυτοκίνητα για την καθαριότητα (επειδή ρίχνουν πευκοβελόνες) με αποτέλεσμα να μεθοδεύεται η εξαφάνιση τους. Παράλληλα ζητούν από το Δήμο να διαχειριστεί με αυτοέλεγχο το θέμα των κοπών και να μην ενδώσει στις λογικές που αναδύονται για μαζικές κοπές χωρίς ενδελεχή έλεγχο και επιστημονική τεκμηρίωση.

Τι θα ήταν ο Μασταμπάς χωρίς τα πεύκα του;

Όπως χαρακτηριστικά τονίζουν στην προσφυγή τους οι κάτοικοι της περιοχής, «τι θα ήταν ο Μασταμπας χωρίς τα πεύκα του; Το 2016 το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από τις δικές μας αντιδράσεις, πήρε την 620/2016 απόφαση με θέμα «Διάσωση χαρακτηριστικού αποθέματος πεύκων», όπου αναφέρεται ότι  ο Δήμος «Αναλαμβάνει την ευθύνη για την καταβολή κάθε προσπάθειας έτσι ώστε να διασωθεί το μικρό πλέον απόθεμα πεύκων που έχει απομείνει στο Μασταμπά και που χαρακτηρίζει την ταυτότητα της γειτονιάς, και να γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης στα υπάρχοντα πεύκα, με στόχο τη διατήρησή τους.» Από τότε και στο εξής η απόφαση με αριθμ. 620/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου παραβιάζεται συστηματικά!

Σε πολλές περιπτώσεις αποφασίστηκαν νέες κοπές  πεύκων, πάντα με εισηγήσεις του Τμήματος Πρασίνου, αυτεπάγγελτα ή μετά από αιτήματα δημοτών, με αποτέλεσμα να έχουν κοπεί συνολικά πάνω από είκοσι πεύκα.

Εκτός ημερησίας διάταξης η εισήγηση για τις κοπές που δεν συζητήθηκε

Πριν από λίγες μέρες το Δημοτικό Συμβούλιο πήρε μια νέα απόφαση, την 241/2022 με θέμα «Έγκριση απομάκρυνσης δέντρων και αντικατάστασή τους με νέες φυτεύσεις».

Κατά της απόφασης 98 κάτοικοι του Μασταμπά κατέθεσαν προσφυγή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης επειδή το θέμα της «έγκριση απομάκρυνσης δέντρων και αντικατάστασή τους με νέες φυτεύσεις» όσο κι αν αυτό φαίνεται υπερβολικό, δεν συζητήθηκε ποτέ στο Δημοτικό Συμβούλιο! Συζητήθηκε μόνο παρεμφερές θέμα και συγκεκριμένα αυτό για την κοπή εβδομηντατριών δένδρων στο δασάκι των Δειλινών. Στην απόφαση 241/2020 του Δημοτικού Συμβουλίου δεν υπάρχει καμιά αναφορά στην προγενέστερη απόφαση 620/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου, ούτε αιτιολόγηση για το λόγο  που αλλάζει η πολιτική του Δήμου σχετικά με τη «Διάσωση χαρακτηριστικού αποθέματος πεύκων», που το Δημοτικό Συμβούλιο είχε αποφασίσει ομόφωνα.

Έτσι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, που το 2016 δεν είχαν αυτή την ιδιότητα, δεν ενημερώθηκαν καν για την αλλαγή της πολιτικής του Δήμου, αλλά ούτε και οι ενδιαφερόμενοι πολίτες ενημερώθηκαν για τους λόγους για τους οποίους επιβάλλονται τόσο επαχθή μέτρα, σε αντίθεση με την προηγούμενη απόφαση. Η απόφαση 241/2022 του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου δε λαμβάνει υπόψη της ζητήματα σε σχέση με την  ποιότητα ζωής των κατοίκων που ζητούν τη διατήρηση των δέντρων τα οποία ελέγχθηκαν μόνο μακροσκοπικά».

Στην προσφυγή αναφέρεται ότι ο Δήμος Ηρακλείου δεν παίρνει μέτρα διάσωσης των πεύκων με τη θεώρηση ότι δεν επιτρέπεται να αντικαταστήσει τα δένδρα που απομακρύνει με άλλα δένδρα επειδή αυτά βρίσκονται σε στενά πεζοδρόμια και στην άσφαλτο. Αυτή η θεώρηση όμως δεν ισχύει επειδή στο Μασταμπά και όλες τις άλλες γειτονιές όπου υπάρχει ρύθμιση της κυκλοφορίας με μονοδρομήσεις, οι διατομές των μονοδρόμων επιτρέπουν τη δημιουργία πεζοδρομίων ικανού πλάτους που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν και υψηλή φύτευση και άλλες χρήσεις. Και αυτό το γνωρίζει ο Δήμος Ηρακλείου, αφού στις μελέτες αναπλάσεων που υλοποιεί σε άλλες θέσεις τις πόλης το εφαρμόζει.

Σε ότι αφορά στον  έλεγχο των πεύκων που έγινε με ρεζιστογράφο, μετά από πρωτοβουλία του Δήμου Ηρακλείου, οι κάτοικοι τονίζουν ότι  «το ευχάριστο είναι ότι από τα έξι  πεύκα του Μασταμπά που η Διεπιστημονική Επιτροπή είχε προτείνει τον περαιτέρω έλεγχό τους με τέτοιο όργανο και έχει αποφασιστεί να «απομακρυνθούν», τουλάχιστον τα τέσσερα  αποδείχθηκαν υγιή. Το δυσάρεστο είναι ότι εξετάστηκαν μόνο τα παραπάνω και όχι όλα τα δένδρα που έχει αποφασιστεί να «απομακρυνθούν» κι έτσι υπάρχει κίνδυνος να «απομακρυνθούν» υγιή δένδρα. Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε την εξάντληση όλων των μέσων για τη διατήρηση των δένδρων στο Μασταμπά και σε ολόκληρη την πόλη σε συνεργασία με τους κατοίκους των άλλων περιοχών».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει