Η φωτογραφία της ημέρας: Παρουσίαση της Κρητικής Πολιτοφυλακής στις Αρχάνες

311

Παρουσίαση της Κρητικής Πολιτοφυλακής στις Αρχάνες. Φωτογραφία Μπεχαεντίν (Βιβλίο Μ. Μαρινάκη).

Μπορεί επίσης να σας αρέσει