ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΩΝ: Κυβερνητική αντεπίθεση με 7 θεσμικές αλλαγές

95

Τη συγκρότηση – εντός της ΕΥΠ – μονάδας εσωτερικού ελέγχου η οποία θα ερευνά ζητήματα παράβασης καθήκοντος, τον προσδιορισμό της έννοιας της εθνικής ασφάλειας βάσει της οποίας μπορεί να ζητηθεί άρση απορρήτου, αλλά και την αναβάθμιση σε κακούργημα με ποινή φυλάκισης έως 10 χρόνια τη χρήση των κακόβουλων λογισμικών, προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο «Διαδικασία άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, κυβερνοασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων πολιτών».

Ξεδιπλώνοντας την «αντεπίθεσή» της με φόντο το μπαράζ δημοσιευμάτων των τελευταίων ημερών για το θέμα των παρακολουθήσεων, η κυβέρνηση έθεσε ήδη σε διαβούλευση το σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο μπήκε κιόλας στο «στόχαστρο» της αντιπολίτευσης.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, οι 7 πιο σημαντικές αλλαγές που επέρχονται με το νομοσχέδιο είναι:

1Συγκροτείται εντός της ΕΥΠ Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου η οποία θα ερευνά ζητήματα διαφθοράς και παράβασης καθήκοντος μέσα στην υπηρεσία.

2Διοικητής της ΕΥΠ μπορεί να ορίζεται μόνο διπλωμάτης ή απόστρατος ανώτατος αξιωματικός και υποδιοικητές μόνο δημόσιοι λειτουργοί. Αποκλείονται ιδιώτες από τις θέσεις αυτές.

3Προσδιορίζεται η έννοια της εθνικής ασφάλειας στη βάση της οποίας  μπορεί να ζητηθεί η άρση απορρήτου. Με τον τρόπο αυτό οροθετείται η δράση των φορέων του Δημοσίου που επικαλούνται εθνική ασφάλεια.

4Καθιερώνεται ειδική διαδικασία για την άρση απορρήτου των πολιτικών προσώπων με αυστηρά φίλτρα που καθιστούν εξαιρετικά δυσχερή την άρση. Το αίτημα μπορεί να υποβάλει η ΕΥΠ μόνο για άμεση και εξαιρετικά πιθανή διακινδύνευση της εθνικής ασφάλειας, με την άδεια του Προέδρου της Βουλής και την συμφωνία δύο εισαγγελέων.

5Απαγορεύεται με ποινή φυλάκισης η κατοχή ή εμπορία κακόβουλου λογισμικού χωρίς να απαιτείται η συνδρομή οποιασδήποτε άλλης προϋποθέσεις. Επιπλέον αναβαθμίζεται σε κακούργημα με ποινή φυλάκισης έως 10 χρόνια η χρήση των λογισμικών αυτόν.

6Οποιοσδήποτε μπορεί να λαμβάνει γνώση ότι έχει γίνει άρση του απορρήτου του τηλεφώνου του για λόγους εθνικής ασφάλειας μετά από παρέλευση τριών ετών από τη λήξη της άρσης.

7Τυποποιείται η διαδικασία για την καταστροφή αρχείων που αφορούν άρση απορρήτου. Για μεν το περιεχόμενο που προέκυψε από την άρση απορρήτου προβλέπεται καταστροφή μετά παρέλευση εξαμήνου, για δε τον φάκελο της υπηρεσίας με τα στοιχεία που τεκμηρίωσαν το αίτημα της άρσης απορρήτου προβλέπεται καταστροφή μετά από 10 χρόνια. Σήμερα ο νόμος δεν προβλέπει χρονικό ή άλλο προσδιορισμό για την καταστροφή των αρχείων.

Όπως τονίζεται από την κυβέρνηση «με το νόμο επιτυγχάνονται τρεις στόχοι:

Πρώτον, με γρήγορα αντανακλαστικά θεραπεύονται παθολογίες και δυσλειτουργίες που διαπιστώθηκαν.

Δεύτερον, καθιερώνονται διαδικασίες και πλαίσιο λειτουργίας που περιορίζουν τη διακριτική ευχέρεια την οποίαν είχαν τα όργανα που εμπλέκονταν στην διαδικασία άρσης απορρήτου.

Τρίτον, δημιουργείται το πιο σύγχρονο και συνεκτικό πλαίσιο μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης για τα σχετικά θέματα, δεδομένου μάλιστα ότι ενόσω ανάλογα ζητήματα προέκυψαν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες μόνο στην Ελλάδα έρχεται άμεσα νομοθετική παρέμβαση».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει