Καινοτόμες δράσεις ψηφιακής προβολής και εξωστρέφειας

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ημερίδα παρουσίασης του έργου «Καινοτόμες δράσεις ψηφιακής προβολής και εξωστρέφειας του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου» που υλοποιήθηκε από το   Μουσείο  κατά το διάστημα 2019-2022, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020», με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους,θα γίνει το Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022, στις 11 το πρωί στην αίθουσα εκδηλώσεων.

Ομιλητές θα είναι η   Στέλλα Μανδαλάκη, προϊσταμένη του ΑΜΗ, ο Δευκαλίων  Μανιδάκης, επιβλέποντας του έργου ΕΣΠΑ, Θάνης Παρασκευόπουλος, εκπρόσωπος της εταιρίας Unisystems που ανέλαβε κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού την τεχνική υλοποίηση του έργου.

Στόχος ήταν η δημιουργία του Ψηφιακού Μουσείου, μέσω μιας Δικτυακής Πύλης και ενός συνόλου εφαρμογών που στοχεύουν στην βελτιστοποίηση της εμπειρίας τόσο των φυσικών επισκεπτών του Μουσείου όσο και των απομακρυσμένων χρηστών του διαδικτύου.

Μετά την ολοκλήρωση του έργου, στον νέο δικτυακό κόμβο του Μουσείου www.heraklionmuseum.gr είναι διαθέσιμα:

  • 1000 επιλεγμένα αντικείμενα από τις συλλογές του Α.Μ.Η., με επεξηγηματικά κείμενα και πλούσια φωτογραφική τεκμηρίωση
  •  δέκα (10) επιλεγμένα αρχαία αντικείμενα σε τρισδιάστατη προβολή 
  • εφαρμογή ψηφιακού διαδραστικού χάρτη επισκέψιμων αρχαιολογικών χώρων της Κρήτης από τους οποίους προέρχονται επιλεγμένα εκθέματα του Α.Μ.Η.
  • δύο (2) ψηφιακές εφαρμογές Χρονολογίων (Χρονολόγιο της Κρητικής προϊστορίας και ιστορίας ως τα Ρωμαϊκά χρόνια και Χρονολόγιο της Ιστορίας του Α.Μ.Η.)
  • ψηφιακή εφαρμογή Λεξικού Αρχαιολογικών Όρων
  • ψηφιακή εκπαιδευτική – ψυχαγωγική εφαρμογή
  • εφαρμογή διαδραστικής, εικονικής περιήγησης σε επιλεγμένες αίθουσες της μόνιμης έκθεσης του Μουσείου – διαδραστικά πανοράματα 360ο

Επιπλέον, οι επισκέπτες του Μουσείου μπορούν να κατεβάσουν σε συσκευές iOS και Android δωρεάν εφαρμογή εικονικής και ηχητικής ξενάγησης για 73 προβεβλημένα εκθέματα του Α.Μ.Η., από τα οποία 20 εμπλουτίζονται με εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας.

Μέσα από την ολοκληρωμένη και στοχευμένη προβολή των συλλογών του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου στο διαδίκτυο αλλά και την ταυτόχρονη σημαντική αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους επισκέπτες του Α.Μ.Η., το έργο απευθύνεται σε μεγάλο αριθμό αλλά και διαφορετικές κατηγορίες χρηστών (τοπική κοινωνία, ευρύ κοινό από όλο τον κόσμο, ερευνητές, εκπαιδευτική κοινότητα, ΑμΕΑ) και στοχεύει στην ανάδειξη και αξιοποίηση του πλούσιου ιστορικού και πολιτιστικού αποθέματος της Κρήτης.

Το έργο λειτουργεί συμπληρωματικά στα προηγούμενα έργα, ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Γ’ ΚΠΣ) και ΕΠΑΝΕΚΘΕΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Α.Μ.Η. (κωδ. πράξης: MIS 355544

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα”) που υλοποιήθηκαν στο Α.Μ.Η., κάνοντας περισσότερο προσιτά τα αποτελέσματά τους στο κοινό μέσω του παγκόσμιου ιστού.

Η Ημερίδα είναι ανοικτή για παρακολούθηση από το κοινό με ελεύθερη είσοδο.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει