Έκθεση βιώσιμης ανάπτυξης από τον ΟΛΗ

315

Την 1η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης παρουσιάζει την ερχόμενη εβδομάδα ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου.

Η Διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου ΑΕ λαμβάνοντας υπόψη την Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη και αναγνωρίζοντας το οικονομικό, κοινωνικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα του λιμανιού  στην τοπική κοινωνία συνέταξε και παρουσιάζει την 1η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Έκθεση-Aπολογισμός  Βιωσιμότητας του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου παρουσιάζει τις επιχειρησιακές πρακτικές, τις προτεραιότητες, τις μεταρρυθμίσεις, τις αποδόσεις του Οργανισμού καθώς και τους μελλοντικούς του στόχους οι οποίοι  είναι προσανατολισμένοι στις αρχές της αειφορίας.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει