ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ CPMR: Η γαλάζια οικονομία σε πρώτη προτεραιότητα

Στο πλαίσιο της 50ης Γενικής Συνέλευσης της Διάσκεψης των Παράκτιων και Απομακρυσμένων Περιφερειών που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης στον Άγιο Νικόλαο, αφιερώθηκε στους νέους η Ενότητα με θέμα  «Οραματιζόμενοι το μέλλον, ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ».

Η θεματική ενότητα αυτή είχε βαρύνουσα σημασία και διάρκεια από 26 έως 28 Οκτωβρίου, τιμώντας με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα και με την επισήμανση των διοργανωτών, το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας #EYY2022. Στο πλαίσιο αυτής, το στέλεχος της Περιφέρειας Κρήτης που συμμετέχει και υλοποιεί Ευρωπαϊκά προγράμματα Ελένη Μαραγκάκη, μίλησε για την οπτική της νέας γενιάς μέσω της άμεσης εμπλοκής των νέων στη λήψη των αποφάσεων σε κάθε επίπεδο ενώ στη συνέχεια παρουσίασε τη διακρατική πρωτοβουλία DEMORACY RELOADING που ενισχύει την εμπλοκή αυτή σε τοπικό επίπεδο.

Συζητήθηκε εκτενώς η αναγκαιότητα περαιτέρω αφύπνισης και ανάληψης πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στη Γαλάζια Οικονομία και Ανάπτυξη  – μέσω της ουσιαστικής, άμεσης εμπλοκής των νέων στις δημοκρατικές διαδικασίες του τόπου τους αρχικά αλλά και  σε κάθε επίπεδο διακυβέρνησης και λήψης αποφάσεων.  Αυτό συνιστά μια από τις σύγχρονες πολιτικές προκλήσεις.

Αξίζει να σημειωθεί πως ειδικότερα στο σεμινάριο “CulTourE4Youth” παρουσιάστηκαν δράσεις, προγράμματα και στρατηγικές που ήδη υλοποιούνται με στόχο την συγκράτηση του νεανικού πληθυσμού στις παράκτιες και απομακρυσμένες περιφέρειες, την ενίσχυση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής, την υποστήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας ειδικότερα στον Τουρισμό Εμπειριών και ειδικών ενδιαφερόντων.

Η CPMR εκπροσωπεί διακόσια εκατομμύρια ανθρώπους και αναγνωρίζει μέσα από συνέργειες ότι για την ανάπτυξη και το μέλλον των Παράκτιων και Απομακρυσμένων Περιφερειών οραματίζονται και εργάζονται πολλοί οργανισμοί, δίκτυα, οργανώσεις και ομάδες πολιτών.

Η νησιωτικότητα μας καθορίζει ενώ η Γαλάζια Ανάπτυξη και Οικονομία είναι η επιλογή μας για να απολαμβάνουμε καθαρά όλα τα χρώματα και ό,τι αυτά συμβολίζουν στο μέλλον.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει