Τεχνική συνάντηση για τους κινδύνους από φυσικές καταστροφές

159

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο “Κοινή Στρατηγική για τη διαχείριση και αντιμετώπιση κινδύνων που προκαλούνται από πλημμύρες και άλλες μεγάλες καταστροφές λόγω κλιματικών αλλαγών” και ακρωνύμιο “ΠΛΗΜΜΥΡΙΣ” του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG VA – Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020, διοργανώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης – Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και πραγματοποιήθηκε χθες τεχνική συνάντηση εργασίας στο Ηράκλειο με τη συμμετοχή εταίρων από την Πολιτική Άμυνα και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου καθώς και στελεχών της Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κρήτης.

Αντικείμενο της τεχνικής συνάντησης εργασίας αποτελεί η υλοποίηση της προμήθειας του ειδικού εξοπλισμού καθώς και ο προγραμματισμός των απαραίτητων δράσεων εκπαίδευσης των εμπλεκόμενων υπηρεσιών πολιτικής προστασίας σε Κρήτη και Κύπρο.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του εξοπλισμού, θα γίνει από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης προμήθεια διασωστικών σειρών εργαλείων προϋπολογισμού 250.000 €, τα οποία θα παραχωρηθούν προς χρήση στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Τέλος, στο πλαίσιο μίας σειράς δράσεων τεχνικής εκπαίδευσης που έχουν ήδη ξεκινήσει και θα ολοκληρωθούν έως το τέλος του έτους, θα συνεχιστεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με άσκηση Πολιτικής Προστασίας στην Κύπρο, από 22 έως 24 Νοεμβρίου 2022, στην οποία θα συμμετέχουν στελέχη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και της  Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κρήτης. Εντός του 2023 θα πραγματοποιηθεί, αντίστοιχα, άσκηση ετοιμότητας στην Κρήτη, με τη συμμετοχή στελεχών από την Πολιτική Άμυνα και το Πυροσβεστικό Σώμα Κύπρου καθώς και τοπικών φορέων με επιχειρησιακή δράση για την αντιμετώπιση και διαχείριση φυσικών καταστροφών.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει