Δωρεάν εφαρμογή για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 

471

Δωρεάν εφαρμογή για να εκπαιδευτεί κανείς σε βιώσιμες λύσεις στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής  και σε μοντέλα κυκλικής οικονομίας μπορεί να κατεβάσει λόγω μίας συνεργασίας, στην οποία συμμετείχαν και οι ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

Οι δημιουργοί της εφαρμογής αναφέρουν «μπορείτε να το κατεβάσετε στο κινητό σας  με το παρακάτω link https://environmentalchange.erasmus.site/el/#results και να δείτε σχετικό υλικό  και σε αυτή την διεύθυνση https://environmentalchange.erasmus.site/el/io1/ . Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, την κυκλική οικονομία και για βιώσιμες λύσεις σας προσκαλούμε στην εκδήλωση διάδοσης στης 23 Νοεμβρίου που θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις των Τεχνικών Σχολών του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, αίθουσα 9 και ώρα 6 το απόγευμα.

Το έργο προωθεί και επικυρώνει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις για την αλλαγή του κλίματος και τη βιώσιμη ανάπτυξη σε έξι βασικούς τομείς.

– Τρόποι μετάβασης στη φυσική ενέργεια και καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής

– Προς τη βιοποικιλότητα και τον οικολογικό μετασχηματισμό

– Διαχείριση πλαστικών αποβλήτων

– Επανασχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών για ελαχιστοποίηση της χρήσης υλικών

– Κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα

– Κυκλικός τρόπος σκέψης»

Περισσότερα για το πρόγραμμα: Έξι συνεργάτες από πέντε διαφορετικές χώρες της Ευρώπης δημιούργησαν το πρόγραμμα περιβαλλοντικής κατάρτισης (Πολωνία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Σλοβενία, Ισπανία). Η ονομασία του προγράμματος είναι “Environmental change in European start-uppers thinking and acting – the solution for common sustainable development.” https://environmentalchange.erasmus.site/el/#about

Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προγράμματα Erasmus+ Οι έξι συνεργάτες:

Mindshift Talent Advisory lda, UNIVERZA V MARIBORU, DANMAR COMPUTERS SP ZOO, ASOCIACION EMPRESARIAL DE INVESTIGACION CENTRO TECNOLOGICO DEL MUEBLEY LA MADERA DE LA REGION DE MURCIA  και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει