20.000 επιχειρήσεις καλούνται να επιστρέψουν την ενίσχυση

ΔΕΝ ΤΗΡΗΣΑΝ ΤΟΝ ΟΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

215

Άρχισε η αποστολή των e-mail από την ΑΑΔΕ προς 20.000  επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που έλαβαν στήριξη μέσω της Επιστρεπτέας Προκαταβολής ζητώντας τους να «γυρίσουν» ολόκληρο το ποσό που έλαβαν καθώς δεν τήρησαν του όρους διατήρησης των θέσεων εργασίας.

Μέσα από διασταυρώσεις που έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό η ΑΑΔΕ εντόπισε τέτοιες περιπτώσεις και τα ποσά που καλούνται να επιστρέψουν οι επιχειρήσεις αυτές είναι έντοκα.

Με ειδοποιητήριο που βρίσκεται και στο MyBusiness support και στην ενότητα «Εφαρμογές/Ενημέρωση για την βεβαίωση της Επιστρεπτέας Προκαταβολή»,  οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες καλούνται να επιστρέψουν ολόκληρο το ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής εντόκως καθώς δεν διατήρησαν το προσωπικό τους για το χρονικό διάστημα που είχε οριστεί, με βάση την χρονική περίοδο που οριζόταν σε κάθε κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

Στο ειδοποιητήριο αναφέρεται το ποσό που πρέπει να επιστραφεί ενώ υπάρχει και η ένδειξη (ΔΠ) που παραπέμπει στην ρήτρα απασχόλησης.

Οι «παραβάτες» θα πρέπει ή να πληρώσουν έντοκα ολόκληρο το ποσό που πήραν (χωρίς το κούρεμα έως 75%) ή να το εντάξουν στην πάγια ρύθμιση οφειλών.

Με βάση τις σχετικές αποφάσεις «σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από τη φορολογική διοίκηση ή άλλο αρμόδιο όργανο ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων η υπέρβαση του ανώτατου ορίου ενίσχυσης ή υποβολή ψευδών στοιχείων τότε είναι άμεσα απαιτητό το σύνολο της ενίσχυσης».

Υπενθυμίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για το «κούρεμα» της οφειλής έως 75% ήταν η διατήρηση του απαιτούμενου επίπεδου απασχόλησης στις διάφορες περιόδους που αναφέρονται σε κάθε κύκλο Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

Για παράδειγμα οι επιχειρήσεις που έλαβαν οικονομικές ενισχύσεις από τον 3ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής ήταν υποχρεωμένοι να διατηρήσουν τον αριθμό των εργαζομένων τους από την 1η Αυγούστου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 με βάση τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Για τον υπολογισμό του αριθμού των εργαζομένων προστίθεται για τον Αύγουστο του 2020 και για κάθε έναν από τους επόμενους μήνες έως και τον Δεκέμβριο του 2020, σωρευτικά, ο αριθμός των αναγγελιών πρόσληψης (έντυπο Ε3 ΕΡΓΑΝΗ) και αφαιρείται ο αριθμός καταγγελιών σύμβασης εργασίας (έντυπο Ε6 ΕΡΓΑΝΗ).

Για τον 4ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, η επιχείρηση ήταν υποχρεωμένη να διατηρήσει το προσωπικό της από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Για τον υπολογισμό, στον αριθμό των εργαζομένων αναφοράς προστίθεται για τον Σεπτέμβριο του 2020 και για κάθε έναν από τους επόμενους μήνες έως και τον Δεκέμβριο του 2020, σωρευτικά, ο αριθμός των αναγγελιών πρόσληψης (έντυπο Ε3 ΕΡΓΑΝΗ) και αφαιρείται ο αριθμός καταγγελιών σύμβασης εργασίας (έντυπο Ε6 ΕΡΓΑΝΗ).

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει