Η φωτογραφία της ημέρας: Ο τελευταίος μουσουλμάνος Γενικός Διοικητής Κρήτης Τουρχάν πασάς διαβάζει το φιρμάνι του διορισμού του

376

Ο τελευταίος μουσουλμάνος Γενικός Διοικητής Κρήτης Τουρχάν πασάς διαβάζει το φιρμάνι του διορισμού του (Αρχείο Μουρέλλου. Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών)

Μπορεί επίσης να σας αρέσει