Τα τοπικά σχέδια στον ΕΣΔΑΚ

129

Συνάντηση για το καθορισμό του πλαισίου δράσεων των υπό αναθεώρηση των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Τ.Σ.Δ.Α.) όλων των δήμων μελών του, πραγματοποιήθηκε στον ΕΣΔΑΚ.

Όπως είναι γνωστό, ο Ενιαίος Σύνδεσμος  στο πλαίσιο επικαιροποίησης και προσαρμογής στον εθνικό και περιφερειακό σχεδιασμό των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Τ.Σ.Δ.Α.) όλων των δήμων μελών του,  έχει συνάψει σύμβαση με εξειδικευμένους μελετητές για τον σκοπό αυτό.

Έως σήμερα έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης διαχείρισης των αποβλήτων στους Δήμους.

Το επόμενο βήμα αφορά στη διαμόρφωση προτάσεων σχετικά με τις δράσεις που θα υλοποιηθούν και τον προγραμματισμό τους με χρονικό ορίζοντα το έτος 2025.

Σε αυτό το πλαίσιο, πραγματοποιήθηκε συνάντηση-συζήτηση στα γραφεία του ΕΣΔΑΚ με τους μελετητές των Τ.Σ.Δ.Α. ώστε να εξειδικευθεί και να διαμορφωθεί το κατάλληλο μίγμα δράσεων που θα αφορά τον κάθε Δήμο ξεχωριστά.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι και προϊστάμενοι των αντίστοιχων τμημάτων των δήμων της Π.Ε. Ηρακλείου.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει