Νέα ρύθμιση για τα «μεγάλα» αυθαίρετα δρομολογεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος

Την επαναφορά της δυνατότητας νομιμοποίησης κτηρίων που είναι εξ ολοκλήρου αυθαίρετα ή έχουν σημαντικές πολεοδομικές παραβάσεις (η επονομαζόμενη «κατηγορία 5») δρομολογεί το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Η νέα ρύθμιση θα διατηρεί τις «κόκκινες γραμμές» των προηγούμενων νόμων, δηλαδή θα αφορά μόνο αυθαίρετα που ανεγέρθηκαν έως το καλοκαίρι του 2011 και δεν βρίσκονται σε «απαγορευμένες» περιοχές, όπως αιγιαλούς και δάση.

Περαιτέρω θα ορίζει ότι θα ελέγχεται το 100% των αιτήσεων από ελεγκτή δόμησης, ώστε να μην επαναληφθούν νομιμοποιήσεις ακινήτων από «απαγορευμένες» κατηγορίες. Η ρύθμιση είναι πιθανό να καταλήξει στη Βουλή πριν από το τέλος του έτους.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων, η «κατηγορία 5» περιλαμβάνει τα κτήρια που ανεγέρθηκαν χωρίς οικοδομική άδεια ή έχουν μεγάλες πολεοδομικές παραβάσεις (ξεπερνούν περισσότερο από 40% την επιτρεπόμενη κάλυψη και δόμηση ή/και 20% το επιτρεπόμενο όριο ύψους).

Η δυνατότητα νομιμοποίησης εξ ολοκλήρου αυθαίρετων κατασκευών (που χτίστηκαν πριν από τον Ιούλιο του 2011, που είναι η χρονική «κόκκινη γραμμή») δόθηκε για πρώτη φορά την τελευταία δεκαετία με τον ν. 4014/2011 και διατηρήθηκε έπειτα από δύο ρυθμίσεις έως τις 31 Σεπτεμβρίου 2020, οπότε και (σύμφωνα με τον ν. 4495/2017) έληξε. Όμως, με έναν άλλο νόμο (ν. 4759/2020) δόθηκε παράταση στη νομιμοποίηση ορισμένων ειδικών περιπτώσεων της «κατηγορίας 5», όπως ονομάστηκε.

Αφορά ακίνητα που αποκτήθηκαν μέσω αναγκαστικού πλειστηριασμού, μέσω κληρονομιάς, ακίνητα που είχαν μισθωθεί με leasing ή ανήκουν στην ΕΤΑΔ (Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου) και ακίνητα σε περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η προθεσμία για τις περιπτώσεις αυτές ήταν η 31η Δεκεμβρίου 2025.

Μετά την αλλαγή ηγεσίας στο υπουργείο Περιβάλλοντος, η νέα ηγεσία του υπουργείου έχει κατά καιρούς εκφράσει την πρόθεση να επαναφέρει τη δυνατότητα νομιμοποίησης για την «κατηγορία 5», χωρίς ωστόσο αυτό να έχει πάρει συγκεκριμένη μορφή, κάτι που φαίνεται ότι πρόκειται να συμβεί μέσα στο επόμενο διάστημα. «Κατά τη γνώμη μου, κακώς σταμάτησε η νομιμοποίηση κατασκευών της “κατηγορίας 5” το 2020.

Η απαγόρευση αυτή δημιούργησε πολλά προβλήματα στη συνέχεια, κάποια από τα οποία προσπάθησε η πολιτεία να αντιμετωπίσει δίνοντας ορισμένες εξαιρέσεις», λέει στην «Καθημερινή» ο υφυπουργός Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Νίκος Ταγαράς.

«Θα σας αναφέρω χαρακτηριστικά το παράδειγμα δήμου στη Μακεδονία που θέλει να προχωρήσει σε ενεργειακή αναβάθμιση όλων των σχολείων του και ανακάλυψε ότι κανένα δεν είχε οικοδομική άδεια. Οι περιπτώσεις σαν και αυτή είναι πολλές».

Σύμφωνα με τον κ. Ταγαρά, η νέα ρύθμιση την οποία επεξεργάζεται αυτή την περίοδο η ηγεσία του υπουργείου θα έχει ορισμένες βασικές διαφοροποιήσεις. «Κάθε αίτηση υπαγωγής θα ελέγχεται από ελεγκτή δόμησης πριν οριστικοποιηθεί. Ο έλεγχος δεν θα γίνεται δειγματοληπτικά, αλλά στο 100% των περιπτώσεων.

Με την καταβολή του προστίμου, που θα είναι επαυξημένο, ο ιδιοκτήτης του κτίσματος θα εξασφαλίζει την διατήρησή του για 30 έτη. Αν στο διάστημα αυτό αποφασίσει ότι επιθυμεί να διατηρηθεί το κτήριο και μετά την 30ετία, τότε θα πρέπει να αγοράσει αντίστοιχο δικαίωμα (σ.σ. μεταφοράς) συντελεστή από την «Τράπεζα Γης»

. Όσον αφορά τα έσοδα, η πρότασή μας είναι ένα σημαντικό ποσοστό –περί το 60%– όσων συγκεντρωθούν να αποδίδονται σε ειδικό λογαριασμό στο Πράσινο Ταμείο και από εκεί στους δήμους αποκλειστικά για ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις, για την εφαρμογή παλαιών σχεδίων πόλεως (προ του 1983) που καρκινοβατούν».

Όπως αναφέρει ο κ. Ταγαράς, οι ελεγκτές δόμησης που θα αναλάβουν το συγκεκριμένο καθήκον θα πρέπει να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις. «Θέλουμε έμπειρους, ώριμους μηχανικούς, δηλαδή με αποδεδειγμένη προϋπηρεσία. Εξετάζουμε το ενδεχόμενο οι μηχανικοί αυτοί να περνούν προηγουμένως από μια εκπαίδευση, όπως γίνεται με τους ενεργειακούς επιθεωρητές».

Η ρύθμιση αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή πριν από το τέλος του έτους.

Τα «μεγάλα» αυθαίρετα αντιπροσωπεύουν ένα σεβαστό ποσοστό του συνόλου. Σύμφωνα με στοιχεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, που αφορούν την περίοδο μέχρι πριν από ένα έτος (31.10.2021), από το 1,16 εκατ. αυθαίρετα που δηλώθηκαν στον ν. 4495/2017, τα 262.000 ανήκαν στην «κατηγορία 5». Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν τη νομιμοποίηση 23,1 εκατ. τετραγωνικών κύριων χώρων και 7,5 εκατ. τετραγωνικών βοηθητικών χώρων, 233.000 τετραγωνικών άλλων παραβάσεων και 382.000 κυβικών μέτρων από πισίνες.

Το ποσό που έχει εισπραχθεί ήταν πριν από ένα έτος 1,5 δισ. ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο 59% των συνολικών εισπράξεων από τον ν. 4495/2017 (αντίστοιχα, η «κατηγορία 5» αντιπροσωπεύει το 22% των δηλώσεων και το 40%-44% των παράνομων τετραγωνικών που δηλώθηκαν). Να σημειωθεί ότι τα ανωτέρω στοιχεία δεν περιλαμβάνουν δηλώσεις των δύο προηγούμενων ρυθμίσεων (ν. 4178/2013 και ν. 4014/2011), των οποίων η επεξεργασία ολοκληρώθηκε (δεν «μεταφέρθηκαν» στον ν. 4495).

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει