«Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Κακοποίηση και Εκμετάλλευση»

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΤΑ 15 ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ο κ. ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Για τη συμμετοχή του Υφυπουργείου Αθλητισμού στο εξαετές «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Κακοποίηση και Εκμετάλλευση», μίλησε στην Ολομέλεια της Βουλής ο Λευτέρης Αυγενάκης, κατά την κοινή συνεδρίαση των Διαρκών Επιτροπών Κοινωνικών Υποθέσεων, Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, Μορφωτικών Υποθέσεων και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Κακοποίηση και Εκμετάλλευση», που παρουσιάστηκε, αποσκοπεί στη θεμελίωση της μηδενικής ανοχής από την κοινωνία, απέναντι στην σεξουαλική βία κατά των παιδιών και στην κινητοποίηση όλων των δυνάμεων για την εξάλειψη του φαινομένου, σε τρία επίπεδα:

* στη διευκόλυνση της καταγγελίας του εγκλήματος, για τον περιορισμό των δραστών και την έγκαιρη διάσωση των θυμάτων που συχνά υποφέρουν σιωπηλά επί χρόνια,

* στη μείωση των πραγματικών κρουσμάτων με αύξηση της διοικητικής και κοινωνικής επαγρύπνησης

* στην αναπροσαρμογή των θεσμικών διαδικασιών ώστε να λειτουργούν υποστηρικτικά προς το παιδί-θύμα και την οικογένειά του.

Για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του, εισάγονται 11 νέες πολιτικές και οργανώνονται δεκάδες μέτρα, στην κατεύθυνση της προστασίας των παιδιών.

Το Υφυπουργείο Αθλητισμού μετέχει ενεργά σε 8 από τις 11 πολιτικές του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, με 15 επιμέρους μέτρα και πρωτοβουλίες, πολλά από τα οποία έχουν ήδη προβλεφθεί και υλοποιούνται από καιρό, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της κακοποίησης και της κακοδιοίκησης στον αθλητισμό.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει