ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Ενενήντα άδειες και δέκα θέσεις προκηρύσσει η Περιφέρεια Κρήτης

Στην προκήρυξη για την χορήγηση 90 νέων αδειών και 10 θέσεων και δικαιωμάτων δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο προχωρά η Περιφέρεια Κρήτης  στο πλαίσιο του Ν.4849/2021.

Ειδικότερα πρόκειται για την προκήρυξη χορήγησης  50  νέων αδειών παραγωγών πωλητών πλανοδίου εμπορίου με δικαίωμα δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Κρήτης.

Επίσης 5  θέσεων με δικαίωμα δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Κρήτης σε υφιστάμενους κατόχους άδειας παραγωγούς πωλητές πλανοδίου εμπορίου από άλλες Περιφέρειες της χώρας.

Ακόμα προκηρύσσονται 40 νέες άδειες επαγγελματιών πωλητών πλανοδίου εμπορίου με δικαίωμα δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Κρήτης και ειδικότερα για πωλούμενα προϊόντα, εδάφους (γεωργικά προϊόντα), κτηνοτροφίας, πτηνοτροφίας, μελισσοκομίας, 15  νέες άδειες, νωπά και κατεψυγμένα προϊόντα αλιείας ή προϊόντα υδατοκαλλιέργειας,  4 νέες άδειες, είδη κηπουρικής 2 νέες άδειες, βιομηχανικά είδη 9 νέες άδειες, κινητές καντίνες  10 νέες άδειες και 5 θέσεων με δικαίωμα δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Κρήτης σε υφιστάμενους κατόχους άδειας επαγγελματίες πωλητές πλανοδίου εμπορίου από άλλες Περιφέρειες της χώρας.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://openmarket.mindev.gov.gr/

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων  ισχύει μέχρι τις 20.12.2022 στις 23:59 τα μεσάνυκτα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει