Ο ΟΛΗ και τα «πράσινα» λιμάνια

327

Γύρω από την ανάπτυξη των λιμένων εγείρονται διάφορα περιβαλλοντικά ζητήματα που επηρεάζουν τόσο το θαλάσσιο όσο και το χερσαίο περιβάλλον. Ωστόσο η ευφυία που αναπτύσσεται  καθώς και η εισαγωγή νέων τεχνολογιών   δίνουν την ευκαιρία στα λιμάνια, ιδιαίτερα με την κλιματική αλλαγή, να αντιμετωπίσουν μέσω έξυπνων λύσεων τα προβλήματα που δημιουργούνται  στους τομείς του περιβάλλοντος και των μεταφορών,  διευρύνοντας με αυτόν τον τρόπο την «πράσινη» ανάπτυξή τους.

Αυτός υπήρξε και ο σκοπός του συνεδρίου  Green Ports Congress, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 17-20 Οκτωβρίου 2022, με θέμα «πράσινες λύσεις για βιώσιμους λιμένες μέχρι το 2030».

Στο συνέδριο έλαβαν μέρος  εκπρόσωποι της Διεθνούς Ναυτιλιακής και Λιμενικής  Βιομηχανίας, με εξειδικευμένες εισηγήσεις που αφορούσαν  στην κρισιμότητα της κλιματικής αλλαγής, καθώς και στις αλυσιδωτές επιπτώσεις αυτής,  ως αποτέλεσμα των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε ολόκληρο τον κόσμο οι οποίες  απαιτούν μια διαφορετική προσέγγιση στην αντιμετώπισή τους από τη Διεθνή Ναυτιλιακή Βιομηχανία. Παράλληλα αναπτύχθηκαν θεματολογίες για πράσινες λύσεις που θα προσδώσουν τη βιωσιμότητα των λιμένων έως το 2030.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΗ κ. Μηνάς Παπαδάκης εκπροσώπησε   την Ελληνική Λιμενική Βιομηχανία και συμμετείχε σε πάνελ όπου συζητήθηκαν τα θέματα των εναλλακτικών καυσίμων στη ναυτιλία και στην ηλεκτροδότηση των πλοίων.

Ο κ. Μηνάς Παπαδάκης αναφέρθηκε  στα προβλήματα και στις απρόβλεπτες συνέπειες της κλιματικής κρίσης από υπερθέρμανση του πλανήτη αλλά και στην εξεύρεση βιώσιμων περιβαλλοντικών πρακτικών που προσφέρουν τρόπους ζωτικής σημασίας για την πράσινη μετάβαση.  Παρουσίασε τις πρωτοβουλίες του Ο.Λ.Η. για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης αναφέροντας  ότι η αποστολή   «our mission is no emissions”  αποτελεί και το βασικό  μας σύνθημα στην πορεία για  την πράσινη μετάβαση.

Παράλληλα ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος ότι το LNG ξεχωρίζει ως η λύση που στο κοντινό μέλλον θα περιορίσει σημαντικά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου.

Ο ΟΛΗ δεσμευμένος απόλυτα στην βιώσιμη ανάπτυξη αναζητεί συνεχώς επιχειρηματικές καινοτομίες, επενδυτικές ευκαιρίες και πολυδιάστατους τρόπους ανάπτυξης που καλύπτουν το τρίπτυχο Κοινωνία-Περιβάλλον-Οικονομία. Δημιουργεί δράσεις για τη μείωση της ενέργειας με την αντικατάσταση όλων των λαμπτήρων του λιμανιού με λαμπτήρες LED καθώς και δράσεις  για την αειφορία επιτυγχάνοντας ένα  σημαντικό βαθμό ικανοποίησης των απαιτήσεων των κριτηρίων Αειφόρου Τουρισμού του GSTC, κατατάσσοντάς τον στα όρια των εξαιρετικών επιδόσεων  στο σύνολο βαθμολογίας προορισμού.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει