Τηλέφωνο

133

Πρόεδρε… σήκωσε το τηλέφωνο γιατί ο δήμαρχος θα κακοβάλει. Και δεν πρέπει γιατί βλέπω τον Βασίλη να μην κάθεται.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει