Προβληματισμός στην Ιατρική Σχολή για τις αλλαγές σε Αγροτικό και Ειδικότητα

477

Ριζικές αλλαγές στην ιατρική εκπαίδευση και στην απόκτηση ειδικότητας φέρνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας  «Δευτεροβάθμια περίθαλψη, ιατρική εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας» που κατατέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Προβληματισμός από την Σύγκλητο

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κρήτης ενημερώθηκε από την Κοσμητεία της Ιατρικής ότι προγραμματίζονται αλλαγές στο αγροτικό και την ειδικότητα των νέων γιατρών για τις οποίες εκφράζεται προβληματισμός που βασίζεται κυρίως στις συνθήκες εργασίας των γιατρών, στη μείωση των παροχών υγείας στα ήδη υποστελεχωμένα περιφερειακά Ιατρεία και Κέντρα Υγείας και στην επαπειλούμενη υποβάθμιση των πτυχίων της Ιατρικής.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση, θεωρεί ότι τα προβλήματα του ΕΣΥ μπορούν να αμβλυνθούν με προσλήψεις ιατρών, καθώς και περαιτέρω προσωπικού για στελέχωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, των νοσοκομείων και αύξηση των δαπανών για την Υγεία.

Σύμφωνα με το “ethnos.gr”, στο νομοσχέδιο αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι ξεκινά πιλοτική εφαρμογή προγράμματος υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου με προκαταρκτική κλινική άσκηση έξι μηνών σε νοσοκομείο. Ειδικότερα για τους υπόχρεους ιατρούς 12μηνης υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου, θα υλοποιείται πιλοτικό πρόγραμμα υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου αποτελούμενο από δύο στάδια.

Το πρώτο στάδιο θα περιλαμβάνει υποχρεωτική προκαταρκτική κλινική άσκηση χρονικής διάρκειας έξι μηνών σε κλινικές του παθολογικού τομέα, καθώς και στα τμήματα επειγόντων περιστατικών στα νοσοκομεία αναφοράς των κέντρων υγείας ή πολυδύναμων περιφερειακών ιατρείων ή ειδικών περιφερειακών ιατρείων ή περιφερειακών ιατρείων τοποθέτησής τους.

Το δεύτερο στάδιο θα περιλαμβάνει υποχρεωτική υπηρεσία στα Κέντρα Υγείας ή τα πολυδύναμα περιφερειακά ιατρεία ή τα ειδικά περιφερειακά ιατρεία ή περιφερειακά ιατρεία τοποθέτησής τους.

Γεγονός που σημαίνει ότι οι νέοι γιατροί δεν θα περιορίζονται σε μικρά περιφερειακά ιατρεία παρέχοντας υπηρεσίες όπως γινόταν μέχρι σήμερα, αλλά ουσιαστικά θα συμβάλουν κανονικά στη λειτουργία των νοσοκομείων.

Παρότι το επιχείρημα του υπουργείου Υγείας είναι ότι με τις αλλαγές αυτές επιτυγχάνεται καλύτερη εκπαίδευση για τους νέους γιατρούς, πολλοί συνδικαλιστές θεωρούν ότι με τον τρόπο αυτό επιχειρείται να καλυφθούν τα κενά στα νοσοκομεία.

Υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου, οι οποίοι δεν έχουν τοποθετηθεί για εκπαίδευση σε κανένα στάδιο ειδικότητας, είναι κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και είναι απόφοιτοι ιατρικών σχολών των πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής του 2022 και μετά.

Όσοι νέοι γιατροί συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα υπηρετούν υποχρεωτικά το πρώτο εξάμηνο στο νοσοκομείο αναφοράς του κέντρου υγείας ή του πολυδύναμου περιφερειακού ιατρείου ή του περιφερειακού ιατρείου όπου έχουν τοποθετηθεί.

Το υπολειπόμενο εξάμηνο, οι υπόχρεοι ιατροί υπηρετούν στο κέντρο υγείας ή στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο ή στο ειδικό στο περιφερειακό ιατρείο ή στο περιφερειακό ιατρείο, όπου έχουν τοποθετηθεί.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει