Η φωτογραφία της ημέρας: Οκτώβριος 1912. Φτάνει για ενίσχυση του στρατεύματος στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης σώμα χωροφυλακής από την Κρήτη.

253

Οκτώβριος 1912. Φτάνει για ενίσχυση του στρατεύματος στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης σώμα χωροφυλακής από την Κρήτη, προκειμένου να αναλάβει στρατιωτικά καθήκοντα

Μπορεί επίσης να σας αρέσει