Αύξηση 7,4% στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων στην Κρήτη

ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

363

Αυξημένες πωλήσεις σε αξία κατά 4,6% παρουσίασε η αγορά του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων (καταστήματα τροφίμων άνω των 100 τ.μ., Ηπειρωτική Ελλάδα & Κρήτη, εξαιρούμενων των νησιών) το εννεάμηνο του 2022 (στοιχεία YTD έως 02 Οκτωβρίου 2022), σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή χρονική περίοδο.

Σε επίπεδο γεωγραφικών περιοχών ο τουρισμός φαίνεται να τόνωσε σημαντικά την αγοραστική δυναμική της περιφέρειας, τουλάχιστον για το υπό εξέταση χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα οι περιοχές της Κρήτης, αλλά και της Πελοποννήσου να εμφανίζουν τις πιο θετικές τάσεις ανάπτυξης (+7,4% και +6,8% αντίστοιχα).

Σύμφωνα με την εταιρεία μετρήσεων NielsenIQ, η τάση αυτή οδηγείται από τα τρόφιμα, τόσο τα φρέσκα (+6,6%) όσο και τα τυποποιημένα (+5,5%), καθώς η κατηγορία του bazaar εμφανίζει μηδενική ανάπτυξη, ενώ αντίστοιχα οι μεγάλες FMCG κατηγορίες της οικιακής χρήσης, καθώς και της προσωπικής φροντίδας παρουσιάζουν σημαντικά πιο μετριοπαθή αύξηση πωλήσεων σε αξία, στο +1,0% και +0,6% αντίστοιχα.

Αναφορικά με τις τεμαχιακές πωλήσεις των παραπάνω υπερ-κατηγοριών, αυτές παρουσιάζουν στο σύνολό τους αρνητική τάση, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ανάπτυξη της αγοράς είναι πληθωριστική και άρα δεν οφείλεται σε αυξημένη ζήτηση/κατανάλωση, τουλάχιστον σε επίπεδο εννεαμήνου.

Όσον αφορά στους διαφορετικούς τύπους καταστημάτων, την μεγαλύτερη ανάπτυξη παρουσιάζουν τα μικρότερα σε τετραγωνικά καταστήματα (Superettes, 100-400 τ.μ.), στο +5,7%, γεγονός που οφείλεται, μεταξύ άλλων, και στην αναδιάρθρωση του λιανεμπορίου με τις συνεχείς εξαγορές μικρότερων αλυσίδων ή μεμονωμένων καταστημάτων από τους ισχυρότερους παίκτες του κλάδου, με αποτέλεσμα να τονώνεται η δυναμική των μικρότερων αιθουσών.

Σε ό,τι αφορά στις τιμές, η εκτίναξη του πληθωρισμού έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό επηρεάσει και την απόδοση ορισμένων από τις μεγαλύτερες FMCG κατηγορίες. Ενδεικτικά, και σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ορισμένες από τις βασικές κατηγορίες στον κλάδο του τρόφιμου, όπως το ψωμί και τα ζυμαρικά οφείλουν την αύξηση του τζίρου τους κυρίως στην αύξηση της μέσης τιμής πώλησής τους, η οποία ανήλθε στο 13,0% και 10,1% αντίστοιχα, ενώ στην περίπτωση των σπορέλαιων η μέση τιμής της κατηγορίας αυξήθηκε κατά 38,9%.

Σημαντική ήταν και η μεταβολή της μέσης τιμής στον κλάδο των χαρτικών και σε όλες τις βασικές κατηγορίες που τον απαρτίζουν, με την μέση τιμή στα ρολά κουζίνας να αυξήθηκε κατά +15,6%, ενώ για το χαρτί υγείας η αύξηση αυτή ανήλθε στο +12,7%.

Την ίδια στιγμή, ο καταναλωτής εξακολουθεί να προβληματίζεται για τις τιμές, καθώς νιώθει περισσότερο από ποτέ ότι ακολουθούν ανοδική πορεία, με μια ξεκάθαρη αύξηση στο ποσοστό αυτών που το αναφέρουν (από το 72% το 2020 στο 99% το 2022), με βάση το πιο ανανεωμένα στοιχεία της έρευνας των Shopper Trends της NielsenIQ.

Ενδεικτικό του παραπάνω είναι επιπλέον το γεγονός ότι η πορεία του μεριδίου των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας συνεχίζει την ανοδική του πορεία, έχοντας φτάσει το 14,4% (εξαιρουμένου του discount καναλιού), μια αυξητική τάση που ξεκίνησε από τα μέσα του 2021 και έπειτα, οπότε και ξεκίνησαν να παρουσιάζονται γενικότερες πληθωριστικές τάσεις στην αγορά.

Παράλληλα, έχει ενισχυθεί περαιτέρω η προωθητική ένταση για τα branded προϊόντα, η οποία έχει φτάσει στο 66,5%, σε μια προσπάθεια συγκράτησης των τιμών τόσο από τους προμηθευτές όσο και από τις διαφορετικές λιανεμπορικές αλυσίδες, στο πλαίσιο του πολύ ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, στο οποίο κινούνται.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει