Πρωτιά της Ελλάδας στις οικονομικές απώλειες από την κλιματική αλλαγή το 2020

189

Η Ελλάδα κατέγραψε τις υψηλότερες οικονομικές απώλειες ανά κάτοικο, που σχετίζονται με το κλίμα. Ο μέσος όρος των οικονομικών απωλειών που σχετίζονται με το κλίμα δείχνει μια σαφή ανοδική τάση, ενώ αυξήθηκε κατά 2% ετησίως την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, που αναδημοσίευσε η Eurostat.

Το 2020, οι συνολικές οικονομικές απώλειες που σχετίζονται με το κλίμα ανήλθαν στα 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Η μεγαλύτερη συνολική απώλεια καταγράφηκε το 2017 (27,9 δισεκατομμύρια ευρώ), υπερδιπλάσια από αυτή του 2020, ως αποτέλεσμα των υψηλών θερμοκρασιών που καταγράφηκαν στην Ευρώπη και προκάλεσαν συνθήκες πυρκαγιάς.

Η χαμηλότερη συνολική απώλεια παρατηρήθηκε το 2012 (3,7 δισ. ευρώ). Το 2020, οι οικονομικές απώλειες που σχετίζονται με το κλίμα ανήλθαν σε 27 ευρώ ανά κάτοικο της ΕΕ. Το κράτος μέλος με τις μεγαλύτερες απώλειες ανά κάτοικο (σχεδόν τρεις φορές υψηλότερες από τον μέσο όρο της ΕΕ) ήταν η Ελλάδα (91 ευρώ ανά κάτοικο), ακολουθούμενη από τη Γαλλία (62 ευρώ) και την Ιρλανδία (42 ευρώ). Οι χαμηλότερες απώλειες ανά κάτοικο καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (0,7€ ανά κάτοικο), τη Σλοβενία ​​και τη Σλοβακία (4€ ).

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει