Η φωτογραφία της ημέρας: 1897 στα τείχη Ηρακλείου. Αλλαγή φρουράς των αγγλικών στρατευμάτων.

338

1897 στα τείχη Ηρακλείου. Αλλαγή φρουράς των αγγλικών στρατευμάτων.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει