ΑΪ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΩΣΤΟΣ: Γιατί προκρίνεται η λύση με τους δύο κόμβους

Διαχωρισμός των οχημάτων στη χρήση τους

510

Μια λύση με δύο κόμβους, αλλά διαχωρισμό μεταξύ επιβατηγών και επαγγελματικών οχημάτων, προκρίθηκε ως η «ιδανικότερη» προσωρινή για την περιοχή του Αγίου Ιωάννη Χωστού, η οποία βιώνει ένα καθημερινό μαρτύριο ως προς τις μετακινήσεις.

Δυστυχώς, η περιοχή στον Άγιο Ιωάννη, βρίσκεται στην αντίστοιχη μοίρα με την περιοχή της Παπαναστασίου, καθώς βιώνει με τον χειρότερο τρόπο τα αποτελέσματα της άτυπης «διχοτόμησης» της πόλης που έφεραν οι μεγάλες παρεμβάσεις επί του ΒΟΑΚ πριν από χρόνια στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα αναζητούνται λύσεις μεν, οι οποίες αφενός είναι προσωρινές και αφετέρου δεν μπορούν να απαντήσουν με τίποτα στους τεράστιους κυκλοφοριακούς φόρτους που αναπτύσσονται καθημερινά.

Παρ’ όλα αυτά, γίνονται γενικευμένες προσπάθειες για να αντιμετωπιστούν τα πολλαπλά προβλήματα, με τον Αντιπεριφερειάρχη Νίκο Συριγωνάκη να συγκαλεί χθες ευρεία σύσκεψη στο γραφείο του παρουσία εκπροσώπων των εγκατεστημένων επιχειρηματιών, εκπροσώπων της Τροχαίας, εκπροσώπων φορέων, αλλά κι εκπροσώπων των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης, προκειμένου να βρεθεί μια νέα προσωρινή λύση, που να επιλύει έστω μερικά το πρόβλημα.

Στο πλαίσιο της σύσκεψης κατατέθηκαν δύο βασικές προτάσεις λύσεων, οι οποίες συμπυκνώνονταν στο να  απομακρυνθούν τα κολονάκια ώστε να μπορούν τα οχήματα να βρίσκουν διέξοδο προς την Εθνική Οδό και στο να εξεταστεί συν τω χρόνω το αν πρέπει να γίνει κάποια “βαριά” παρέμβαση στον δεύτερο κόμβο επί της οδού Μπακογιάννη, μπροστά στον ιερό ναό.

Αυτό που αποφασίστηκε τελικά είναι να υπάρχουν δύο κόμβοι, που να εξυπηρετούν ανεξάρτητα τα επιβατηγά οχήματα και ανεξάρτητα τα επαγγελματικά.

Έτσι, συμφωνήθηκε κατ’ αρχάς τα ελαφριά επιβατηγά οχήματα να χρησιμοποιούν τον πρώτο κόμβο για την αναστροφή τους, ενώ τα βαρύτερα οχήματα να οδεύουν προς Φοινικιά – Μαλάδες και να πραγματοποιούν αναστροφή εκεί, προκειμένου να εκτονωθούν οι πολύ μεγάλοι φόρτοι που εκδηλώνονταν ως τώρα.

Και αυτή η λύση βέβαια κρίνεται προσωρινή, ενώ υπάρχει η ελπίδα πως μέσω αυτής θα μπορέσει να βελτιωθεί έστω και μερικώς η κατάσταση στην περιοχή, η οποία όμως είναι αδύνατο να ελεγχθεί ούτως ή άλλως κατά τις πρωινές ώρες, αλλά και τις απογευματινές, όταν σχολούν οι περισσότεροι εργαζόμενοι. Ειδικότερα από τις 7.30 το πρωί έως και τις 8.30, αλλά και από τις 3.30 το μεσημέρι έως και τις 4.30, ο όγκος των οχημάτων είναι τέτοιος, που όποια λύση κι αν υιοθετηθεί τελικά δεν μπορεί να τον αντιμετωπίσει επαρκώς.

Στο μεταξύ, η οριστική λύση για το πρόβλημα, προωθείται ήδη καθώς στις 20 Σεπτεμβρίου ανοίχτηκαν οι προσφορές τις οποίες είχαν καταθέσει 7 ενδιαφερόμενοι να αναλάβουν το έργο. Στις 27 του Σεπτεμβρίου επίσης αναμένεται να ανοιχτούν και οι οικονομικές προσφορές προκειμένου να προκύψει ο ανάδοχος του έργου. Θεωρείται ωστόσο λογικό, πως το διάστημα από τον ορισμό του αναδόχου, μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, την έναρξη και την ολοκλήρωση των εργασιών, είναι ένα σοβαρό διάστημα στο πλαίσιο του οποίου θα εφαρμόζεται η νέα προσωρινή λύση με την ελπίδα πως θα υπάρξει μια κάποια αποσυμφόρηση.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει