Στα μονοπάτια του Αποθέματος Βιόσφαιρας των Αστερουσίων

831

Εκδήλωση ενημέρωσης κι ευαισθητοποίησης τοπικών φορέων και πολιτών με θέμα «Η σχέση ανάμεσα στην προστασία των μνημείων της φύσης και του πολιτισμού με την Αειφόρο Ανάπτυξη στο Απόθεμα Βιόσφαιρας Αστερου-σίων του Προγράμματος Άνθρωπος και Βιόσφαιρα MAB/UNESCO» πραγματοποιήθηκε στο Τυμπάκι του Δήμου Φαιστού.

Η εκδήλωση οργανώθηκε από το Σύνδεσμο Προστασίας Αστερουσίων και την Αναπτυξιακή Ηρακλείου στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις Περιβαλλοντικής – Πολιτιστικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην περιοχή παρέμβασης» που έχει αναλάβει να υλοποιήσει ο Σύνδεσμος Προστασίας Αστερουσίων στο πλαίσιο του Τ.Π. CLLD/LEADER Μεσσαράς, που υλοποιεί η Ομάδα Τοπικής Δράσης της Αναπτυξιακής Ηρακλείου. Πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Διαμερίσματος Τυμπα-κίου (Δήμου Φαιστού) με περισσότερους από εξήντα (60) παρευρισκόμενους όπου η πλειοψηφία αυτών παρέμεινε μέχρι το τέλος. Το ενδιαφέρον και η συμμετοχή των συμμετεχόντων ήταν εντυπωσιακή.

Η συμμετοχή της τοπικής κοινότητας και των φορέων της Κρήτης αναδεικνύει αφενός τη σημασία του θέματος και το ενδιαφέρον και αφετέρου τις προτεραιότητες και την ιδιαίτερη βαρύτητα που πρέπει να του δοθεί στο μέλλον.

Φορείς όπως η Περιφέρεια Κρήτης, ο Δήμος Φαιστού, η Αναπτυξιακή Ηρακλείου, το Δίκτυο Συλλόγων Μεσσαράς, η Οικολογική Παρέμβαση Ηρα-κλείου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μιαμού, η ΕΕΕ, ο Σύνδεσμος Προστασίας Αστερουσίων, η ΕΑΠ Διαχείριση, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εκδήλωση που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις Περιβαλλοντικής – Πολιτιστικής ενημέρωσης και ευαισθητοποι-́ησης στην περιοχή παρέμβασης» (κωδικός ΟΠΣΑΑ 0016524279) που έχει αναλάβει να υλοποιήσει ο Σύνδεσμος Προστασίας Αστερουσίων στο πλαίσιο του Τ.Π. CLLD/LEADER Μεσαράς (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020), που υλοποιεί η Ομάδα Τοπικής Δράσης της Αναπτυξιακής Ηρακλείου.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του και τη συμμετοχή του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γορτύνης και Αρκαδίας, κ. Μακάριος.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο δήμαρχος Φαιστού, Γρηγόρης Νικολιδάκης μίλησε για την σημασία του Αποθέματος Βιόσφαιρας Αστερουσίων για την ευρύτερη περιοχή και τις μεγάλες δυνατότητες που μπορεί να παρέχει στην περιοχή η ένταξη του Αποθέματος στην UNESCO.  Ο διευθυντής της Αναπτυξιακής Ηρακλείου κ. Γ. Μαυρογιάννης αναφέρθηκε στη σημασία των προγραμμάτων που ήδη υπάρχουν στην περιοχή, όπως αυτό του Τ.Π. CLLD/LEADER Μεσσαράς.  Ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης κ Παύλος Μπαριτάκης, μετέφερε το χαιρετισμό του περιφερειάρχη Κρήτης, κου Σταύρου Αρναουτάκη, και δήλωσε ότι θα υποστηρίξει όπως πάντα την Αειφόρο Ανάπτυξη της περιοχής Αστερουσίων.

Η πρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας Αστερουσίων κ. Θεανώ Βρέντζου – Σκορδαλάκη ξαναθύμισε τις διαδικασίες που ανέδειξαν την προετοιμασία του φακέλου υποψηφιότητας καθώς και την καθοριστική συμβολή που μπορεί να έχει.

Ο Δρ. Στ. Ξηρουχάκης από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης του Πανεπιστημίου Κρήτης, έκανε μια πολύ λεπτομερή ενημερωτική παρουσίαση για τη σημασία και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής.

Ο λαογράφος κ. Γεώργιος Σταματάκης με μια ενδιαφέ-ρουσα παρουσίαση για την ιστορική και πολιτιστική αξία της περιοχής τόνισε ότι αυτή δεν είναι σημαντική μόνο για την Κρητική και Ελληνική Ιστορία αλλά και την Ευρωπαϊκή και ίσως και την Παγκόσμια.

Η κ. Ευα Κατσαράκη, από την Αναπτυξιακή Ηρακλείου, με μια κατατοπιστική παρουσίαση για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό στο Απόθεμα Βιόσφαιρας Αστερου-σίων βασισμένο στις εναλλακτικές μορφές οικονομίας, παρουσίασε και ενημέρωσε το κοινό για την κυκλική, πράσινη και γαλάζια οικονομία όπως και την σημασία που μπορούν να έχουν στο μέλλον του τόπου.

Ο καθηγ. Μιχ. Σκούλλος αρχικά παρουσίασε την έννοια της Αειφόρου Ανάπτυξης, που είναι ευρύτερη και πλησιέστερη προς τους στόχους του ΟΗΕ από ό,τι η «Βιώσιμη Ανάπτυξη», και τη σημασία της για την ανθρωπό-τητα και το πώς μια περιοχή όπως το Απόθεμα Βιόσφαιρας Αστερου-σίων, αν λειτουργήσει σωστά, μπορεί να αποτελέσει ένα λαμπρό παράδειγμα προς μίμηση για την υπόλοιπη Κρήτη και την Ελλάδα, με προοπτικές και για τη Μεσόγειο γενι-κότερα.

Τέλος η πρόεδρος της ΤΕΔΑ κ. Θεανώ Βρέντζου, αφού αναφέρθηκε στο Πρόγραμμα που παρουσιάστηκε και που είναι βασιζόμενο στο αναπτυξιακό πλάνο, επανέλαβε ότι ο Σύνδεσμος Αστερουσίων θα συνδράμει ως υπεύθυνος φο-ρέας τόσο στην προστασία όσο και στη διαχείριση του ΑΒΑ.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει