Δύσκολη και φέτος η δακοκτονία

641
Ο Νίκος Χρονάκης

Απάντηση στην ερώτηση του περιφερειακού συμβούλου Νίκου Χρονάκη, αναφορικά με το πρόγραμμα δακοκτονίας έδωσε η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης Ειρήνη Χουδετσανάκη.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του περιφερειακού συμβούλου, η αντιπεριφερειάρχης αναγνώρισε ότι η καταπολέμηση του δάκου κατά τη φετινή περίοδο χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη αφενός λόγω των αυξημένων πληθυσμών της διαχειμάζουσας γενεάς και αφετέρου λόγω των εξαιρετικά ευνοϊκών καιρικών συνθηκών για την ανάπτυξή του εντόμου, με αποτέλεσμα να καταγράφονται υψηλοί  δακοπληθυσμοί σε ορισμένα τμήματα του νησιού παρά το γεγονός ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπισή τους.

Συνέχισε αναφέροντας τα δεδομένα που υπάρχουν και τις ενέργειες της Περιφέρειας Κρήτης, αναφέροντας ότι έγινε η διεξαγωγή ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας  δακοκτονιών υλικών, γίνεται η παρακολούθηση της εφαρμογής των από εδάφους δολωμάτων ψεκασμών ελαιόδεντρων.

Η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό Δήμητρα εκπονεί το ερευνητικό  πρόγραμμα με τίτλο: «Βελτιστοποίηση της εφαρμογής των δολωματικών ψεκασμών στην ΠΚ στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Δακοκτονίας».

Το πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης με δολωματικούς ψεκασμούς συνεχίζεται κανονικά σε ολόκληρη την Κρήτη, με τη φετινή χρονιά να χαρακτηρίζεται από υψηλά  ποσοστά καρποφορίας της ελιάς για τις περισσότερες περιοχές. Έχει σχεδόν ολοκληρωθεί ο τρίτος ψεκασμός σε επίπεδο Κρήτης και αρχίζει η εφαρμογή του τέταρτου ενώ σε κάποιες Τ.Κ. αυτός έχει ολοκληρωθεί.

«Ως περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης θεωρώ ότι η Περιφέρεια Κρήτης θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα στο θέμα του προγράμματος δακοκτονίας σε επίπεδο Νομού Ηρακλείου και σε επίπεδο Κρήτης γιατί η φετινή χρονιά  χαρακτηρίζεται από υψηλά  ποσοστά καρποφορίας της ελιάς για τις περισσότερες περιοχές» αναφέρει μεταξύ άλλων στη σχετική ανακοίνωση του ο κ. Χρονάκης.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει