Απόφαση – ανάσα για τους σεισμόπληκτους

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

245

Μπορεί η προσφυγή του Συλλόγου Σεισμόπληκτων Δήμου Μινώα Πεδιάδος «Η Ελπίδα» για απαλλαγή από δημοτικά τέλη και φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων να έγινε με απώτερο σκοπό την απόδοση δικαιοσύνης μόνο στον συγκεκριμένο δήμο, ωστόσο έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα σε όλους τους σεισμόπληκτους δήμους της χώρας.

Κι αυτό γιατί έγινε αποδεκτή και μάλιστα ομόφωνα, φέρνοντας απαλλαγή από υποχρεώσεις δημοτικών τελών, καθαριότητας, φωτισμού, φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και τέλους Ακίνητης Περιουσίας, σε συνολικά εννέα δήμους.

Υπενθυμίζεται ότι η προσφυγή κατατέθηκε κατά των αποφάσεων της  Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, ενώ η ομόφωνη απόφαση υποχρεώνει τον δήμο Μινώα Πεδιάδος, αλλά και τους υπόλοιπους σεισμόπληκτους δήμους, να χορηγήσουν απαλλαγή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, του τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) και του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για τα σεισμόπληκτα «κίτρινα» και «κόκκινα» κτήρια στα δελτία επανελέγχου και όχι μόνο για τις κατοικίες και καταστήματα.

Η απόφαση έχει μάλιστα αναδρομική ισχύ και αφορά απαλλαγές αναδρομικά από την περίοδο που κρίθηκαν αποδεδειγμένα μη κατοικήσιμα και όχι μόνο από την 1η Ιανουαρίου του 2022.

Η απόφαση επίσης ισχύει για όσο χρονικό διάστημα τα κτήρια παραμένουν μη κατοικήσιμα και όχι μέχρι τις 31 Ιανουαρίου του 2023.

Με βάση σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου «Ελπίδα» και σύμφωνα με τις  βεβαιώσεις και εκθέσεις αυτοψίας των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και όχι άλλων δημόσιων υπηρεσιών, οι υπηρεσίες δόμησης έχουν την υποχρέωση αυτεπάγγελτα να αναζητούν τις εκθέσεις αυτοψίας, να ενημερώνουν τις υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την επιβολή και είσπραξη των παραπάνω εσόδων και να παρακολουθούν τυχόν μεταβολές σε ότι αφορά την κατάστασή τους κι όχι μετά την προσκόμιση δικαιολογητικών και υπεύθυνων δηλώσεων από τους ιδιοκτήτες.

ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΙΗ απόφαση επίσης αναγνωρίζει ό,τι θεσπίζεται υποχρέωση των Δήμων στην εφαρμογή των διαλαμβανόμενων ρυθμίσεων, δηλαδή οι αρμόδιες δημοτικές αρχές θα πρέπει να ενεργούν σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον νόμο και τις επιβαλλόμενες ρυθμίσεις, ενώ οι δήμοι δεν έχουν τη διακριτική ευχέρεια να εξειδικεύσουν και να προβούν οι ίδιοι σε ρυθμίσεις περί του τρόπου εφαρμογής τους, πέραν του πλαισίου που τίθεται με αυτές.

Την ίδια ώρα, γίνεται σαφές ότι οι απαλλαγές αποτελούν επιβληθείσες από τον νόμο απαλλαγές, ο οποίος και ρυθμίζει λεπτομερώς τις προϋποθέσεις και τον τρόπο εφαρμογής τους βάσει των αρχών της χρηστής διοίκησης προς την κατεύθυνση της λιγότερης δυνατής γραφειοκρατικής επιβάρυνσης των πληγέντων.

Όπως αναφέρεται επίσης στη σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου «Ελπίδα», «οι πολίτες περιμένουν πλέον την άμεση εφαρμογή της απόφασης» η οποία και προφανώς αφορά κάθε σεισμόπληκτο δήμο από τους εννιά συνολικά που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει