Η έκπληξη

136

…Ήταν δεδομένο ότι υπήρχε ανάγκη κεφαλαιακής ενίσχυσης της τράπεζας με ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά περίπου 100 εκατ. ευρώ.  Αυτό καθιστά την τράπεζα τη μεγαλύτερη μη συστημική τράπεζα στη χώρα και της ανοίγει νέες προοπτικές. Και ξαφνικά η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έδειξε… άλλες προθέσεις. Στο πλαίσιο λοιπόν της έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου της ΑΜΚ, καταρχάς έστειλε επιστολή στην Τράπεζα της Ελλάδος για έγκριση fit & proper των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της τράπεζας.  Κάτι που αποτελεί μεγάλη έκπληξη.

Η  επιστολή εστάλη και η απάντηση υπήρξε αρνητική για ένα μέλος του ΔΣ, τον γιο του στρατηγικού επενδυτή κ. Μ. Σάλλα, ο όποιος και παραιτήθηκε αμέσως από το ΔΣ για λόγους τάξης. Πλην όμως τα ερωτήματα παρέμειναν. Γιατί απορρίφθηκε το βιογραφικό του υιού Σάλλα ενώ περιλαμβάνει τουλάχιστον 15ετη εμπειρία στον τραπεζικό κλάδο σε διάφορους τομείς της τραπεζικής;

Η δικαιολογία που έχει επικαλεστεί η Κεντρική Τράπεζα για την απόφασή της, είναι πως γιος και πατέρας Σάλλας είναι υπόλογοι για χειραγώγηση μετοχής της Τράπεζας Πειραιώς. Πώς γίνεται αυτό, αφού και οι δυο έχουν αποχωρήσει από την Τράπεζα Πειραιώς πολύ καιρό. Το θέμα αφορά πράξεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών που πραγματοποιήθηκαν 12 χρόνια πριν. Και το… θυμήθηκαν τώρα;

Μπορεί επίσης να σας αρέσει