Αύξηση 43,1% του κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τον Ιούνιο

270

Αύξηση κατά 43,1% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία τον μήνα Ιούνιο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα πέρσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2021 με το 2020 είχε σημειωθεί αύξηση 22,7%.

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία του Ιουνίου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2022, παρουσίασε αύξηση 6,4%.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του 12μήνου Ιουλίου 2021 – Ιουνίου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 12μήνου Ιουλίου 2020 – Ιουνίου 2021, παρουσίασε αύξηση 36,8%.

Η άνοδος στο σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς, με βάση τα ίδια στοιχεία προήλθε αφενός από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας και συγκεκριμένα:

  • Αύξηση κατά 43,6% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, παραγωγής βασικών μετάλλων, παραγωγής χημικών ουσιών και προϊόντων, βιομηχανίας τροφίμων.
  • Αύξηση κατά 4,4% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από τις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη – άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου – υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης, λοιπών ορυχείων και λατομείων.

Αφετέρου από τις μεταβολές των δεικτών των   αγορών:

  • Αύξηση κατά 45,6% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς
  • Αύξηση κατά 39,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει