Αυτάρκεια

125

Και όμως οι ΗΠΑ εντός ολίγου θα έχουν πλήρη ενεργειακή αυτάρκεια! Και για τις ανάγκες τους στο εσωτερικό τους και για τις υπερπόντιες επιχειρήσεις τους. Αυτά..

Μπορεί επίσης να σας αρέσει