Μέχρι σήμερα οι αιτήσεις για τις 122 μόνιμες θέσεις στο ΥΠΠΟΑ

317

Λήγει σήμερα Παρασκευή 5 Αυγούστου και ώρα 14:00 το μεσημέρι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στην 5Κ/2022 προκήρυξη του ΑΣΕΠ που προβλέπει την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας 122 θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Η συγκεκριμένη προκήρυξη αναμένεται να δεχτεί καταιγισμό αιτήσεων, λόγω του ότι υπάρχουν θέσεις για τις οποίες οι υποψήφιοι μπορούν να κάνουν αίτηση με οποιοδήποτε πτυχίο ΑΕΙ.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τον κλάδο ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης και τις δύο ειδικότητες:

 • Ειδ. Πολιτιστικής Διαχείρισης
 • Ειδ. Πολιτιστικής Πληροφορικής Και Τεχνολογίας

Οι ειδικότητες της 5Κ/2022

Οι ειδικότητες που ζητούνται στην νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ για μόνιμες προσλήψεις στο υπ. Πολιτισμού είναι οι εξής:

 • ΠΕ Μηχανικών – Ειδ. Αρχιτεκτόνων
 • ΠΕ Μηχανικών – Ειδ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Και Μηχανικών Η/Υ
 • ΠΕ Μηχανικών – Ειδ. Πολίτικων Μηχανικών
 • ΠΕ Μηχανικών – Ειδ. Τοπογράφων Μηχανικών
 • ΠΕ Μηχανικών – Ειδ. Χημικών Μηχανικών
 • ΠΕ Πληροφορικής
 • ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης – Ειδ. Πολιτιστικής Διαχείρισης
 • ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης – Ειδ. Πολιτιστικής Πληροφορικής Και Τεχνολογίας
 • ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού – Ειδ. Λογιστικού

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 122 θέσεις εργασίας κατανέμονται σε διάφορες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού που βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα.

Κρήτη

Στην Κρητη οι θέσεις είναι πέντε και βρίσκονται όλες στο Ηράκλειο:

 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Εργων Κρήτης Τμήμα Προστασίας Νεωτέρων Μνημείων και Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών Ηρακλείου

Συνολικές Θέσεις 1

 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Εργων Κρήτης Τμήμα Μελετών και Εργων Αναστήλωσης Μνημείων Ηρακλείου.

Συνολικές Θέσεις 1

 • Ε ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου Τμήμα Αρχαιολ. Εργων και Μελετών Ηρακλείου

Συνολικές Θέσεις 1

 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Εργων Κρήτης Τμήμα Μελετών και Εργων Αναστήλωσης Μνημείων, Μουσείων και Πολιτιστικών Κ`τιρίων Ηρακλείου 103

Συνολικές Θέσεις 1

 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Εργων Κρήτης Τμήμα  Προστασίας Νεωτέρων Μνημείων και Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών Ηρακλείου

Συνολικές Θέσεις 1.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει