ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ: Αντιρρήσεις χωρίς φακέλους δεν έχουν αντίκρυσμα

199

«Καμπανάκι» για δεκάδες πολίτες που κατέθεσαν τις αντιρρήσεις τους στο πλαίσιο της διαδικασίας διόρθωσης των δασικών χαρτών, και δεν έχουν φροντίσει να καταθέσουν και το φάκελο με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Με ανακοίνωση της η  Διεύθυνση Δασών Ηρακλείου ενημερώνει τους πολίτες να σπεύσουν μέσα στο επόμενο 10 ήμερο να υποβάλουν τα στοιχεία που απαιτούνται, ώστε να διαβιβαστούν στις  Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ).

Ειδικότερα όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δασών,  “μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων και αιτήσεων διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων κατά του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη Π.Ε. Ηρακλείου διαπιστώσαμε ότι έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά και εμπρόθεσμα μεγάλος αριθμός αντιρρήσεων και αιτήσεων διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων χωρίς όμως να έχει υποβληθεί στην Δασική Υπηρεσία ο φυσικός φάκελος με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία είναι απαραίτητη η έντυπη αποστολή των αντιρρήσεων και των προδήλων σφαλμάτων εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους, προκειμένου να ελεγχθούν και στη συνέχεια να διαβιβαστούν στις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ).

Ύστερα από τα ανωτέρω ενημερώνουμε όλους όσοι υπέβαλαν εμπρόθεσμα αντιρρήσεις και αιτήσεις διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων ότι θα πρέπει άμεσα να εκτυπώσουν από την ειδική εφαρμογή τις υποβληθείσες αντιρρήσεις τους και τα υποβληθέντα αιτήματα διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων και μαζί με όλα τα επιπλέον δικαιολογητικά να τα αποστείλουν σε κλειστό φάκελο στην Δ/νση Δασών Ηρακλείου, μέχρι τις 11 Αυγούστου 2022.

Η αποστολή μπορεί να γίνει είτε ταχυδρομικά, είτε με αυτοπρόσωπη υποβολή στα γραφεία της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου. Οι αντιρρήσεις θα αποστέλλονται στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ) της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου:

  • στην ταχυδρομική διεύθυνση ΣΥΑΔΧ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Δ/νση Δασών Ηρακλείου, Παναγία Μαλεβή Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, τκ 714 10 Ηράκλειο. Οι Αιτήσεις διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων απευθείας στην Δ/νση Δασών Ηρακλείου
  • στην ταχυδρομική διεύθυνση Δ/νση Δασών Ηρακλείου, Παναγία Μαλεβή Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, τκ 714 10 Ηράκλειο”

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει