Συζήτηση για την κλιματική αλλαγή

706

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και οι ορθές πρακτικές – δράσεις για την αντιμετώπισή τους, μέσα από επιστημονικές μεθόδους και συγκεκριμένες πολιτικές,  βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε χθες ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης,  κ. Άρης Παπαδογιάννης, με τον καθηγητή  του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, κ. Ιωάννη Μακρή.

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης,  στο πλαίσιο της στρατηγικής του για βέλτιστη, αποδοτική και ασφαλή διαχείριση των υδραυλικών υποδομών και υδατικών δικτύων που διαχειρίζεται σε όλη την Κρήτη, έχει εντάξει την πρόληψη κινδύνων και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας σε καταστροφές ως βασική προτεραιότητα στην αναπτυξιακή πολιτική του, εναρμονίζοντας παράλληλα τις υπάρχουσες υποδομές του, με τον Κανονισμό Ασφάλειας Φραγμάτων.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει