Αναρτήθηκαν τα ονόματα των… Νέων Αγροτών

1,159

Υπογράφηκε, από τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, η Απόφαση Ένταξης πράξεων στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022 στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης».

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης στην Περιφέρεια Κρήτης εντάσσονται σε πρώτη φάση 1.458 δικαιούχοι με δημόσια δαπάνη 56.872.500,00 ευρώ.

Τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης: http://www.crete.gov.gr/ (Ενότητες: Ενημέρωση-Ενημέρωση Αγροτών-Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης-Νέοι Αγρότες).

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα δουν, εφόσον επισκεφθούν τον παρακάτω σύνδεσμο https://www.crete.gov.gr/apofasi-entaxis_kriti_ypometro-6-1_3i-prosklisi_ 14_7_2022/.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής, κατά της σχετικής απόφασης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης πράξεων.

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής επιπλέον δικαιολογητικών από τους εν δυνάμει δικαιούχους, είναι η 21/07/2022.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει