Προσφυγή

152

Από τις 15 Δεκεμβρίου 2021 έγινε αποδεκτός ο απαράδεκτος όρος turkaegean   από την επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα τώρα ξύπνησε και θα κάνει προσφυγή για ακύρωση

Μπορεί επίσης να σας αρέσει