Νέα βράβευση για την Περιφέρεια

388

Βραβείο για τις «ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων που διαβιούν σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων» απέσπασε η Περιφέρεια Κρήτης.

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της τελετής απονομής Bravo Sustainability Week 2022.

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με τη συνεργασία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κρήτης με το Εργαστήριο Διεπιστημονικής Προσέγγισης της Ποιότητας Ζωής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, με επιστημονικά υπεύθυνη της Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας, Αργυρούλα Καλαϊτζάκη.

Το έργο «ΟΧΙ ΠΙΑ ΜΟΝΟΙ», ξεκίνησε να υλοποιείται στις 05/02/2021 και θα ολοκληρωθεί στις 31/12/2022. Το έργο περιλαμβάνει το Υποέργο Ι που αφορά στην ψυχοκοινωνική και νοητική ενδυνάμωση των ηλικιωμένων, με στόχο την αντιμετώπιση της μοναξιάς και την ανάπτυξη της ευζωίας και της αυτό-φροντίδας τους και το Υποέργο ΙΙ που αφορά στην εκπαίδευση φροντιστών, με στόχο την επικαιροποίηση των γνώσεων τους στις βέλτιστες πρακτικές φροντίδας, πρώιμης διάγνωσης και ενδυνάμωσης της αυτό-φροντίδας των ηλικιωμένων.

Το Υποέργο Ι ξεκίνησε στις 15 Μαρτίου 2021. Υλοποιήθηκαν ομάδες 20 ωρών ψυχοκοινωνικής και νοητικής ενδυνάμωσης των ηλικιωμένων (8 ώρες ψυχολογικής, 8 ώρες κοινωνικής και 4 ώρες νοητικής ενδυνάμωσης) σε διάστημα 8 εβδομάδων για καθεμία από τις 20 Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.).

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης των φροντιστών για την επικαιροποίηση των γνώσεών τους διάρκειας 54 ωρών (12 ενότητες) υλοποιήθηκε σε τρεις ομάδες, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα όλοι οι εργαζόμενοι να το παρακολουθήσουν, μέσα σε διάστημα 4 μηνών (Μάρτιος-Ιούλιος 2021) (45 εργαζόμενοι παρακολούθησαν και ολοκλήρωσαν επιτυχώς την εκπαίδευση, 31 εκ των οποίων πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης).

Στην τελετή βράβευσης το παρών έδωσαν ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής της Περιφέρειας Κρήτης Λάμπρος Καμπουράκης και ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Δημόσιας Υγείας Λάμπρος Βαμβακάς.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει