Στα βράχια…

118

Στην ίδια συνεδρίαση, το παρασκήνιο της οποίας είχε έντονα προεκλογικό χαρακτήρα, οι Δήμαρχοι ξεκαθάρισαν ότι με τα προβλήματα που έχουν ανακύψει μετά και την ενεργειακή κρίση (για τη διαχείριση της οποίας η Κυβέρνηση είχε υποσχεθεί έκτακτη χρηματοδότηση όμως  ακόμα δεν ήρθε ) οι προϋπολογισμοί των Δήμων οδηγούνται στα βράχια. Και όπως σημείωσαν στην πλειονότητά τους οι δήμαρχοι, η λύση δεν είναι η αύξηση των δημοτικών τελών και η μετακίνηση των προβλημάτων αυτών στην κοινωνία, με δεδομένο το γεγονός ότι η φοροδοτική ικανότητα του πολίτη ξύνει πάτο…

Μπορεί επίσης να σας αρέσει